R
GİRİŞ
TR
EN

İzmir Efsaneleri 

#HİKAYE VE MASAL
İrem Gölcük
6 Tem 2019

Peri masallarına ve efsanelere inanır mısınız? Şu anda olmasa da küçükken çoğumuzun inandığı masallar ve efsaneler vardır. Peki ya hiç güzel şehrimiz İzmir hakkındaki efsaneleri duydunuz mu? Duymamış olanlar için birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

Passionary of Weissenau, Seven Sleepers of Ephesus (1170-1200)

Selçuk’ta Yedi Uyurlar Efsanesi 

Zamanında Dakyanus adı verilen iyi kalpli bir oduncu varmış. Bu oduncu geçimini Efes Dağları'ndan topladığı odunları satarak sağlarmış. Bir gün yolda yürürken yerde yazılı bir taş bulmuş fakat okuyamamış. Taşı şehre götürmüş ve bir esnafa okuması için rica etmiş. Esnaf taşta yazan yazıyı okuduktan sonra oduncuya, taşı bulduğu yeri söylemesine karşın dükkânını teklif etmiş fakat oduncu dükkânı istemediğini söylemiş ve yazıyı sesli okumasında ısrar etmiş. Esnaf, taşı okuyarak oduncuya dönmüş ve bu taşı bulduğu yerde üç küp altın bulacağını ve zengin olup ileride kral olacağını hatta tanrılığını ilan edeceğini söylemiş. Oduncu inanmamakla birlikte merakla taşı bulduğu yere gitmiş ve kazmaya başlamış. Oduncu kazı sırasında bir mahzen ve içerisinde ise gerçekten üç küp altın bulmuş. Altınlarla birlikte zengin olan oduncu servetiyle yoksul kimselere yardımlarda bulunmaya başlamış. O sırada halkın kralı ölmüş ve yeni bir kral seçmeleri gerekmiş. Zaman içerisinde de yaptığı yardımlarla halk arasında ün kazanan Dakyanus, kral olarak seçilmiş. Zaman geçtikçe kendini üstün görmeye başlayan Dakyanus tanrılığını ilan etmek istemiş ve vezirleri toplamış. Vezirlere tanrılığını ilan ettiğini söylemiş fakat vezirlerden altı tanesi ayağa kalkmış kendi tanrılarının olduğunu ve başka bir tanrıya inanmalarının güç olduğunu söylemişler. Dakyanus vezirlerinin kararlarına saygı duymadığını düşünerek sinirlenmiş ve onları huzurundan kovmuş. Altı vezir kralın daha büyük bir kötülük yapacağını düşünmüşler ve korkularından sarayı terk ederek şehirden kaçmışlar. Yolda bir çoban ile karşılaşmışlar. Çobana neden kaçtıklarını anlatmışlar. Çoban, benim de efendim aynı iddialarda bulunmakta ben de sizinle geleceğim diyerek onları saklanmaları için şimdiki Yedi Uyurlar Mağaras'ına götürmüş. Altı vezir ve bir çoban o mağarada uyuya kalmış. Sarayın askerleri onları Efes Dağları'nda aramışlar fakat bulamamışlar. Yıllar sonra uyandıklarında hepsi çok acıktığını söylemiş ve aralarından bir kişi şehre ekmek almaya gitmiş. Uyandıklarında Dakyanus ölmüş fakat yeni krallar bu zengin kralın hazinelerinin nerede olduğunu merak ediyorlarmış. Halka verilen bir emirle kimde o devre ait olan bir para bulurlarsa yakalayıp saraya getirmeleri söylenmiş. Adam ekmek alırken fırıncıya eski para uzatmış ve fırıncı bunu direkt saraya bildirmiş. Saray muhafızları adamı yakalamışlar ve geldiği yeri söylemesini istemişler. Fakat geldiklerinde mağaranın kapısı tanrının emriyle tekrar kapanmış ve bir daha açılmamış. Rivayetlere göre o yedi kişinin mağarada 200 yıl boyunca uyuduğu söylenir. Mağaranın adı ise bu yüzden Yedi Uyuyanlar Mağarası olarak kalır. 

 

Ayı Taşı Efsanesi 

Zamanında dört kız arkadaş ormana çalı kesmeye gitmişler. Çalıları keşmişler ve dönüş yolunda bir yerde oturup dinlenme kararı almışlar. Aralarından bir kız dinlendikleri yerde uyuyakalmış. Kız o kadar huzurlu uyuyormuş ki arkadaşları dönmeye karar verdiklerinde nasılsa uyandıktan sonra dönüş yolunu bulabilir diyerek onu uyandırmamışlar. Kız uyandığında akşam olmuş. Çalıları hemen sırtına yükleyip dönüş yoluna koyulmuş. Kız ormandan aşağıya doğru yürürken bir anda karşısına bir ayı çıkmış. Ayıdan kaçmaya başlayan kız bir süre sonra daha fazla kaçamayacağını fark etmiş ve yere çöküp, “ Allahım bu ayıdan daha fazla kaçamayacağım artık, ya beni taş ya da kuş et” demiş. Dileği kabul olan kız taşa çevrilirken ayı ona ulaşmış ve birlikte taşa dönüşmüşler.  

Bu kayalar Ödemiş, Kiraz karayolu üzerinde Türkönü Köyü'nü 200 metre geçince sol tarafta bulunmaktadır.  

Kral Tantalos Efsanesi 

Bir zamanlar Yamanlar Dağı'nda oturan Tantalos adında bir kral varmış. Bu kral İzmir’in kralı aynı zamanda Zeus’un oğluymuş. Pelops ve Niobe adında iki de çocuğu varmış. Tantalos tanrılar ile birlikte yemek yiyebilen tek insanmış. Kral Tantalos tanrılara duyduğu kin yüzünden onları insan yiyen durumuna düşürmek istiyormuş. Bir gün çocuklarından birisinin etini kestirerek pişirtip ziyafette tanrıların önüne sunmuş. Tanrılar kralın yaptığı şeye çok sinirlenmişler ve ona bir ceza vermek istemişler. Tantalos’u cehenneme göndermişler. Onu bir gölün ortasına koymuşlar. Susadığında gölden su içmek için eğildiğinde toprak onu içerisine çekiyormuş. Başının üstünden meyve ve yemiş ağacı dalları uzanıyormuş. Her acıktığı için uzandığında rüzgâr dalları ulaşamayacağı yere savuruyormuş. Tantalos yıllar boyu bereketli bir bölgede aç ve susuzluğa mahkûm bırakılmış. Efsaneye göre Tantalos Gölü diye anılan bu göl Yamanlar Dağı’nda bulunan Kara Göl’dür.

Homeros / Smyrna (İzmir) 

Kritheis, şu anki Aliağa ilçesinin hemen yakınında bulunan Kyme şehrinde yaşayan Apelles’in kızıymış. Apelles öldüğü sırada kızına bakması için kız kardeşi Maion’a emanet etmiş. Fakat Kritheis, Phemios adında Smyrnalı bir genç ile kaçmış ve ondan hamile kalmış. Krisheis bir gün Meles kıyılarında çamaşır yıkadığı bir vakit doğum sancıları başlamış ve bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. Bu doğan çocuk Homeros’tur. Homeros’a verilen lakaplardan biri de Melesigenes’dir ve bu efsaneden kaynaklandığı düşünülmektedir. Homeros batı edebiyatının ilk büyük eserlerinden İlayda ve Odysseia ile edebiyata büyük bir katkıda bulunmuştur. 

Artemis / Selçuk 

Artemis, Zeus ve Leto’nun kızı, Apollon’un kız kardeşiymiş. Artemis bir gün ormanda avlanırken karşısına Orion çıkmış ve ona çok büyük bir aşk beslemiş. Apollo, Artemis’in Oreon’a karşı duyduğu bu aşkı çok kıskanmış ve bir oyun hazırlamış. Oreon’un denizde yüzdüğü bir gün yanına gitmiş ve kıyıdan iyice uzaklaşmasını, Oreon’un başının bir nokta kadar görünmesini beklemiş. Bu sırada kardeşi Artemis’i çağırmış ve denizdeki noktayı vurmasını istemiş. Okçulukta çok iyi olan Artemis sevdiği adam olduğunu fark etmeden Oreon’u başından vurmuş. Farkında olmadan işlediği bu suçtan dolayı çok üzülen Artemis babası Zeus’a yalvararak Oreon’u gökteki bir yıldız yapmasını istemiş. Kızını çok seven Zeus, Artemis’in bu isteğini yerine getirmiş ve yarattığı bir takım yıldızının ismini "Oreon" koymuş. 

Pallas and Arachne, Peter Paul Rubens (1636-1637)

Arakhne Efsanesi / Değirmendere 

İzmir’in güneyinde Kolophon adında bir kent bulunuyormuş. Bu kentte ismi Arakhne olan bir kız yaşıyormuş. Bu kız dokumacılıkta o kadar yetenekliymiş ki ülkenin dört bir yerinden orman ve dağ perileri gelip saatlerce onu izlermiş. Kızın yeteneklerinden dolayı herkes ona “Dokumayı Tanrıça Athena’dan mı öğrendin?” diye sorarmış. Bir süre sonra bu sorulara çok sinirlenen Arakhne, bir işi güzel yapması için tanrıçaya ihtiyacı olmadığını ve dokumayı kendi öğrendiğini söylemiş. Bunu duyan Athena çok sinirlenmiş ve kızın yanına giderek bir yarışma önermiş. Her ikisi de aynı malzemelerle istedikleri konuları dokuma hakkına sahipmiş. Athena şehir imgelerini dokurken, Arakhne ise tanrıların zamparalıklarını dokumuş. Motiflerin arasında Zeus ile Europa’nın yasak aşkı da varmış. Athena kızın dokuduğu motifleri gördüğünde çok sinirlenmiş ve Arakhne’i dövmüş. Siniri geçtikten sonra kıza verdiği hasarın farkına varan Athena kıza çok üzülmüş ve onu dişi bir örümceğe çevirmiş. Bu mit nedeniyle Yunanca’da örümceye Arakhne denmiş. 

Androklos Efsanesi / Selçuk 

Androklos, Atina kralı Kondra’nın oğluymuş. Androklos’un Medon ve Neileus adında iki ağabeyi varmış. Bir gün bu üç kardeş tahta kimin oturacağına dair aralarında tartışma yaşamışlar. Neileus kardeşi Medon ’un kral olamayacağını nedeninin ise bir ayağının topal olduğunu ve bu halde hükümdar olursa kimsenin onu ciddiye almayacağını söylemiş. Aralarında bir türlü karara varamayan üç kardeş bir kâhine danışmayı uygun bulmuşlar. Kâhin, Medon’un iyi bir hükümdar olacağını ve kralın o olması gerektiğini söylemiş. Bu duruma sinirlenen Neileus kardeşi Androklos’u da alarak Atina’yı terk etmiş. Neileus Batı Anadolu'daki Miletos’a, kardeşi Androklos ise Ephesos’a yerleşmiş. 

Athena / Çeşme 

Zeus babası Kronos’u yenerek tahta geçmiş. Ancak bir gün aynı şeyin başına geleceği ve kendi oğlunun da onu tahtından edeceğini düşünüyormuş. Bunu değiştirmek için çözümler arayan Zeus, bu olayın Metis’ten doğacak ikinci çocuğu tarafından gerçekleştirileceğini öğrenmiş. Bu nedenle Metis’i her ne kadar çok sevse de onu öldürmeye karar vermiş. Bir gün Zeus, Metis ile otururken onun kılık değiştirip değiştiremeyeceğini sormuş. Metis de bunu yapabileceğini söyleyerek bir aslana dönüşmüş. Metis’e bir su damlasına dönüşüp dönüşemeyeceğini sormuş bu kez Zeus. Bunun üzerine Metis su damlasına dönüşmüş ve Zeus onu birden yutarak ortadan yok etmiş. Birkaç gün sonra başına ağrılar saplanan Zeus demirci tanrısına çekiciyle başına vurmasını istemiş. Her ne kadar bunu yapmak istemeyen tanrı Zeus’un ısrarlarına karşı gelemeyerek isteğini gerçekleştirmiş. Zeus’un yaralanan başından Athena doğmuş ve böylelikle Metis’den ikinci çocuğu dünyaya gelmiş. Zeus Athena’nın hem annesi hem de babası olmuş. 

Herakles / Çeşme  

Herakles, Zeus ile Alkmene’nin oğluymuş. İzmir ilçesine çok yakın olan Erythrai için önemli kahramanlardan biriymiş. Zamanında Erythrai’li kadınlar Herakles heykeline sahip olmak için saçlarından halatlar yaparlarmış. Erythrai’de henüz gün yüzüne çıkarılmamış Herakles Tapınağı da bulunmaktadır. 

Parabiago Tabağı (MS 4-5)

Kybele / Manisa 

O zamanlar Roma’nın dünya imparatorluğu olma yolunda en büyük engeli Kartaca devletiymiş. Bir gün Apollon kâhine danışmış ve kâhin, Ana Tanrıça Kybele’nin Roma’ya getirilmesinin büyük önemi olduğunu söylemiş. Bunun üzerine heyet bölgenin hâkimi olan Bergama devletine gitmişler ve Kral Attalos ile görüşmüşler. Kral, heyeti engellemeye çalışmış. Bir anda yer sarsılmış ve Tanrıçanın sesi duyulmuş: "Beni alıp götürmelerini ben istiyorum. Beni hemen onlara teslim edin. Roma bütün tanrıları barındırmaya layıktır." Kral Attalos bu sözlerden sonra Roma’ya, Tanrıçayı simgeleyen meteor taşının götürülmesine razı olmuş. Gemi, Tiber şehrine ulaştığı sırada çamura saplanmış. Mürettebat ne yapsa da gemiyi kurtaramamış. Tüm bu olaylar olurken bir anda Claudia adında soylu bir kız gelmiş. Claudia’ya yüz vermediği yaşlı adamlar tarafından iffetine iftiralar atılmış ve Claudia bu iftiralardan kurtulmak için yollar aramaktaymış. Kız ırmağın suyu ile üç kere başını ıslatmış ardından üç kere ellerini göğe açmış ve meteor taşına bakarak şöyle şöylemiş. “İyi kalpli tanrıça Kybele. Benim iffetime iftira atıyorlar. Eğer sen de bu iftiralara katılıyorsan suçumu kabul ederim fakat masumluğuma inanıyorsan ellerimi takip et”. Kız halatları çekerek gemiyi battığı çamurdan kurtarmış. Kybele’yi simgeleyen meteor taşı da onun adına yapılan bir tapınağa yerleştirilmiş. 

Manisa dağı yamaçlarında geçmişi İ.Ö. 6 ile 7 binli yıllara kadar uzandığı düşünülen Kybele tapınağının olduğu bilinmektedir. 

Benzer yazılar
#SOSYAL SORUMLULUK
İzmir’in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos Pazar günü başlayan, Seferihisar ve Menderes’e sıçrayan yangınlarda binlerce ağ...
Kardelen Uysal
21 Ağu 2019
#MÜZİK
1997’de Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nü, 2003’te Bilgi Üniversitesi Jazz Kompozisyon Bölümü’nü bitiren Alp Er...
Editör
20 Ağu 2019
#KONSER
Haftanın en iyi etkinlikleriyle karşınızdayız. Bakalım sen hangi etkinlikleri beğeneceksin? Daha dazlası için otuzbeslik...
Editör
19 Ağu 2019
#MÜZİK
Damla Durakçayın şarkısını dinlerken istemsizce kendinize bir duble dolduruyorsunuz. Dijital müzik platformlarında da üs...
Seçil Şeker
18 Ağu 2019
#KONFERANS
Maaile heyecanla acaba İzmir'de tekrar TEDx etkinliği olacak mı diye bekliyorduk ve beklenen gün geldi! TedxIzmir 24 Ağu...
Editör
16 Ağu 2019
#SOSYAL SORUMLULUK
Yardımsever bir insansanız ve koşmayı seviyorsanız bu platform tam size göre. Dünyada sadece yardımseverlik koşusu için ...
Zeynep Öztürk
16 Ağu 2019
#GEZİ
İzmir’de manzara izlenebilecek pek çok güzel yer mevcut. Manzara izlenecek yerlere ulaşmak için kimi zaman dağa tırmanac...
Kardelen Uysal
16 Ağu 2019
#SAHİL
Şirin bir beldemiz olan Foça, Eski Foça ve Yeni Foça olmak üzere iki kısımdan oluşmakta. Eski Foça'nın mimari yapısı çok...
Gülay Güler
15 Ağu 2019
#SAHİL
Ülkemizde slow city (sakin şehir) unvanına sahip olan ilk ilçemiz Seferihisar'a, hafta sonu rahatlıkla gidebilirsiniz. S...
Gülay Güler
14 Ağu 2019
#SAHİL
Tatil son hızıyla devam ediyor. Çeşme'de hangi plajlarda serinlesem diye düşünüp duruyor musun? Sana bu konuda yardımcı ...
Gülay Güler
13 Ağu 2019
#SAHİL
Birçok İzmirlinin yazlığının bulunduğu Aydın ilimize bağlı Kuşadası mavi bayraklı sahilleriyle ünlü. Bu sahiller o kadar...
Gülay Güler
12 Ağu 2019
#YÜZME
Karaburun dantel gibi işlenmiş, irili ufaklı birbirinden bakir koylara sahip. Karaburun'un yolları virajlı ama bu sizi k...
Gülay Güler
11 Ağu 2019
#SAHİL
İzmir merkezden denize girebileceğiniz en yakın ilçe Urla'dır. Hoop merkezden yarım saatte Urla'dasınız. Kalabak sahilin...
Gülay Güler
10 Ağu 2019
#SANAT
#EĞİTİM
Sanatın Çocukları Yasemin Acar ve Veysel Alceylan tarafından kurulan müzik ve sanat atölyesi projesi. Gitar, bağlama, ke...
Gülay Güler
10 Ağu 2019
#MÜZİK
#TADIM
otuzbeslik.com’un düzenlediği Taste of Music, 10 Ağustos Cumartesi akşamı Madonna gecesi ile huzurlarınızda! Urla’nın en...
Editör
9 Ağu 2019
#SÖRF
Alaçatı’nın Rüzgarı Koruncuklar için Esiyor sloganıyla 17 - 18 Ağustos tarihlerinde Çağla Kubat Alaçatı Windsurf Akademi...
Editör
9 Ağu 2019
#OPERA
#BALE
Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 22 Ağustos’ta bir dünya starının konseri ile başlıyor.
Editör
8 Ağu 2019
#YEMEK
Alaçatı'da hangi plajlarda serinlesek, hangi lezzetleri denesek, nerelere gitsek, nerede kalsak diye düşünüp duruyor mus...
Zeynep Öztürk
7 Ağu 2019
#YEMEK
Mistral Çarşı yakınlarında çalışmıyor olsanız da özel olarak Mistral'e gidip denemeniz gereken tatlarla dolu bir yer Zey...
Seçil Şeker
7 Ağu 2019
#SPOR
Çeşme’de 2017 yılından bu yana, her yaz olduğu gibi bu yaz da rüzgar ve deniz yelkenle buluşuyor. 28 Ağustos- 1 Eylül ta...
Editör
7 Ağu 2019
#KONSER
Bayram geliyor... Bu bayramda birbirinden güzel festivaller ve konserler var. Herkesin zevkine hitap edecek bir etkinlik...
Editör
5 Ağu 2019
#YEMEK
Cookie Monster ile büyüyen, okuldan eve koşarak gelip süte kurabiye bandırarak yiyen nesil olarak fit olmak, sağlıklı be...
Seçil Şeker
4 Ağu 2019
#CAFE
#YEMEK
Hacımemiş'te yer alan Lokmarto, gerçek Belçika çikolatası ve lokmalarının dolgunluğu ile damağınızda eşsiz bir lezzet bı...
Zeynep Öztürk
2 Ağu 2019
#GEZİ
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince, M.S 5. yüzyıla kadar uzanan tarihi ile ziyaretçilerine hem tarih hem yemyeşil bi...
Kardelen Uysal
2 Ağu 2019
#MÜZİK
#FESTİVAL
Caz müzik hayranı mısın? Bu yaz caz müziğe doymaya hazır ol! Çünkü cazseverleri mıknatıs gibi çekecek Türkiye'deki en iy...
Gülay Güler
1 Ağu 2019
#GEZİ
İzmir ilinin batısında bulunan Urla Yarımadası, antik dönemlerden günümüze kadar önemini korumuştur. Kent devletlerinden...
Atlas Akmaner
30 Tem 2019
#SANAT
#SOSYAL SORUMLULUK
K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Ko...
Editör
30 Tem 2019
#KONSER
#ÇOCUK
#TİYATRO
Havanın sıcaklığına aldırmadan dışarı çıkmak isteyeceğiniz, sabahlara kadar dans edeceğiniz, çocuğunuzla keyifli vakitle...
Editör
29 Tem 2019
#YEMEK
#EĞLENCE MEKANI
#BUTİK OTEL
#OTEL
İzmir'de tatil yapacak yerler artık size klasik gelmeye başladıysa ve yeni yerler keşfetmek istiyorsanız size güzel bir ...
Zeynep Öztürk
27 Tem 2019
#MÜZİK
Seyhan Eriş, Alp Gültekin, Aron Şerez, Halil Yıldırım, Andreas Wilderman ve Haluk Öztekin lise yıllarında bir araya gele...
Editör
26 Tem 2019
#EDEBİYAT
Oh Kaos ve Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam adlı kitapların yazarı Kaan Burak Şen, 1989 doğumlu genç bir yazar. Ben o...
Kardelen Uysal
26 Tem 2019
#GEZİ
Kolay kolay hiçbir şey seni şaşırtmıyor, hayatının rutini olan hiçbir şey seni tatmin etmiyor mu? Buna o klasik tatil ve...
Gülay Güler
25 Tem 2019
#FESTİVAL
#MÜZİK
Elektronik müzik tutkunu musun? Senin için Türkiye'de gerçekleşen, en iyi elektronik müzik festivallerini hazırladık. Bu...
Gülay Güler
23 Tem 2019
#KONSER
#TİYATRO
#SİNEMA
Hava sıcak, içimiz daha sıcak, daha kıpır kıpır. Bağıra bağıra şarkı söylemek ya da kültür sanat alanında ruhumuzu besle...
Editör
22 Tem 2019
#FESTİVAL
#MÜZİK
Yaz geldi mi Türkiye'nin her köşesinde birbirinden renkli gençlik festivalleri düzenleniyor. Şehrin grisinden bunalıp ne...
Gülay Güler
20 Tem 2019
,
Başa Dön
Bize ulaşın
Giriş yaparak
Gizlilik Politikası,
Kullanım Koşulları
ve
Çerez Politikası
’nı kabul etmiş olursunuz.
Satış Sözleşmesi
İptal ve İade