Bisiklet dostu mekan başvurusu

Aday İşletme aşağıdaki şartları yerine getireceğini taahhüt eder;


  • İşletme, müşterilerin bisikletlerini güvenli olarak park edecekleri bir alan tahsis edecektir. İşletme amiri mekanın fiziksel güvenliği sağlar ve bisikletlerin güvenliğinden sorumlu olmayı kabul ve taahhüt eder.
  • Mal veya hizmet alımlarında bisikletli müşteriler için belirli oranlarda indirim veya fırsat uygulamayı kabul ve taahhüt eder. İndirim oranları ve fırsat bilgileri paylaşılacaktır.
  • Gerekli durumda bisiklet etkinlikleri için hazırlanan broşür, afiş veya benzer görsel çıktıları mağazanın uygun yerinde asılması ve sergilenmesi için destek olur.
  • Bisiklet Dostu İşletme; bisikletli ulaşımı ve bisiklet kültürünü destekleyen işletmedir. Daha temiz bir çevre, daha az trafik, daha sağlıklı insanlar ve daha yaşanabilir bir kent Bisiklet Dostu İşletmeler sayesinde sağlanabilir.
  • Başvuru formunu dolduran aday işletme BUGEP - Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu komisyonları tarafından değerlendirilir. Sertifika almaya hak kazanan işletmeye Bisiklet Dostu İşletme Sertifikası ve Sticker'ları teslim edilir. Sertifika 1 yıl süre ile geçerlidir.
  • Bisiklet Dostu İşletme, bisikletli müşterilerine özel indirimler sağlar, fırsatlar düzenler, mağazasında yaptığı fiziksel değişikliklerle bisiklete yer açar, bisikletin ve bisikletçinin güvenliğinin sağlanması için önlem alır, yönetici ve çalışanlarını bilgilendiririr.