Etkinlikler

Purple is the Color at Izmir European Jazzfestival

Pzt 18 Mar, 20:00 - 23:00
Grubun müziği zengin caz kuartet geleneğinden beslenmesine rağmen pop ve halk müziğinin birleştirici unsurlarından uzak kalmayarak tüm bunları modern bir ses düzeni içerisinde birbirine bağlamaktadır. Bu bağlamda, kültürlerin eklektik bir karışımından ve klasik müziğin bugüne kadarki etkisinden kaynaklanan ve pek çok Amerikan grubunda olduğu gibi blues odaklı bir gelenekten beslenen grubun müzikal tarzı hakkında bariz şekilde Avrupai unsurlar barındırdığı söylenebilir. Grubun, müzik tarzındaki çift yönlülüğü madalyonun iki yüzü gibi görerek bu tarzı ciddiyetle ve merakla kucaklaması da Avrupai bir yaklaşımdır.