Endüstriyel Psikoloji Eğitimi

Cumartesi, 25 Ocak 2020 10:00
Kahramanlar, Mürselpaşa Blv. No:157 D:Z1, 35230 Konak/İzmir, Türkiye

Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile şirketlerde veya endüstri psikolojisi alanında çalışmak isteyen iş yeri psikolojisi uzmanlarının iş yaşamında risk faktörlerini saptayıp, karşılaşabileceği problemlere dair koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini iş hayatının bir parçası haline getirerek çözüm önerileri geliştirmesi ve çalışmalar yürütmesi amacıyla gereken bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlayarak öğrendiklerini çalışma sahasına uygulamaya dökmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:
Endüstri Psikolojisinin Tarihçesi ve Temel Felsefesi,
Kuramsal Perspektif ve Temel Kavramlar
Psikoloji Tabanlı Endüstriyel Danışmanlık
İş Yaşamında Motivasyon ve Güdülenme Kuramları
İş Yaşamında Stresin Kurumiçi Etkileri
İş Yaşamında Stres İle Baş Etme Yöntemleri
İş Yerlerinde Kullanılabilecek Ölçekler:
*Duygusal Zeka Ölçeği
* Minnesota İş Doyumu Ölçeği
*Maslach Tükenmişlik Ölçeği
*Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği
*SCL-90
Kişilik Özelliklerinin Performansa Etkileri
İş Yaşamında Tükenmişlik Sendromu ve Anksiyete
İş Yaşamında Rekabet
İş Yaşamında Kriz Yönetimi
Etkili İletişim Becerileri ve Sunum Teknikleri
Hedef ve Zaman Yönetimi
Ekip ruhu, yapısı ve dinamikleri
Liderlik ve Yönetici Profillerinin Analizi
İyi Bir Yönetici Olmak
Şirketlerde veya Endüstri Alanında Performans Değerlendirmesi ve Yönetimi
Kurumiçi Psikolog ile İK` nın Ortak Çalışmaları nelerdir?
Personel İşe Alım Süreçleri ve Yönetim
Şirketlerde Kullanılan Talep Tahmin Yöntemleri
İş Yerlerinde Verilebilecek Eğitimler
Kimler Katılabilir?
Psikologlar
Psikolojik Danışmanlar
Psikoloji ve PDR Öğrencileri
Sosyal Hizmet Uzmanları
Aile Danışmanları
İnsan Kaynakları Çalışanları, İnsan Kaynakları Uzmanları, İnsan Kaynakları Müdürleri, İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanları, İnsan Kaynakları Şefleri,
Çalışma İlişkisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Not: Yukarıdaki meslek profesyonelleri dışında kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir.

Kayıt için son gün: 18 Ocak  2020
Kesin kayıt işlemi için eğitim öncesi toplam ücretin 100TL`si yatırılması gerekmektedir.
Soru ve Detaylı Bilgi İçin:
0545 977 60 58 / 0212 273 10 32