Sanatla Yaratıcı Liderlik İletişimi

Salı, 7 Temmuz 2020 19:30

Eğitim içeriği:

Program, birbirini takip eden haftalarda aynı gün ve saatte başlayacak 4 modülden oluşmaktadır: Bu modüllerde yer alan online derslerin 4 hafta boyunca Salı günleri saat 18.00’de başlaması; 60 ila 120 dakika arasında değişen sürelerde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Her bir modül için gerçekleşecek  online dersler için süreler aşağıda modül başlıkları altında belirtilmiştir.  Bununla beraber, katılımcının programına göre planlanabilecek ders dışı öğrenme alanları ve görüşmeler için süreler de ayrıca her başlık altında detaylı olarak yer almaktadır. Programın başında ve sonunda, yine katılımcıların programına uygun şekilde planlanacak 30 dakikalık ön/son test görüşmeleri bulunmaktadır.

Program, birbirini takip eden haftalarda aynı gün ve saatte tekrarlanacak 4 modülden oluşmaktadır. Modüllerde, canlı ders anlatımına dayalı online dersler, aktiviteler, bireysel ve grup çalışmaları olmak üzere farklı öğrenme alanları yer almaktadır. Program dahilindeki 4 haftalık tüm öğrenme alanları (online dersler ve ders ile alakalı tüm proje,  aktivite ve görüşmeler dahil olmak üzere) toplamda 12 saatlik bir süreyi kapsamaktadır.

 

7 Temmuz 2020 Salı 19.30: 1. Modül (İletişim ve Sanat: Duygulara Seslenmek)

14 Temmuz 2020 Salı 19.30: 2. Modül (Liderlik İletişiminde Sanat)

21 Temmuz 2020 Salı 19.30: 3 Modül (Yeni Dönem Liderlik Kavramı ve İletişimde Yaratıcılık)

28 Temmuz 2020 Salı 19.30: 4. Modül (Genel Değerlendirme: Liderler için Sanata Dayalı Yaratıcı İletişim)

 
Programa %80 oranında devam eden katılımcılara, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından katılım belgesi verilecektir. 
 
Eğitim ücreti: 950 TL 
 
Katılmak için;