Değer Akış Şeması

Çarşamba, 5 Ağustos 2020 09:00

Değer Akış Şeması, yalın yönetim uygulayan bir çok işletmenin iyileştirme faaliyetlerini tespit edebilmelerinde ilk kullandıkları araçlardan biridir. Bu iyileştirme başlıkları duruşlar, setuplar, arızalar gibi OEE (Toplam Ekipman Verimliliği) kaybına sebep olan konulardan oluşmaktadır.

İşletmelerde işler akışlar vasıtası ile yürütülmektedir. Ürün akışını engelleyen tüm faktörler Tedarik Süresi (Lead Time) müşteriye ürünün teslim edilmesi için geçen sürenin uzamasına sebep olmaktadır. Kaynakları en etkili şekilde kullanmak için bu faktörlerin doğru şekilde analiz edilerek önceliklendirilmesi oldukça önemlidir. Önceliklendirme yapılmadan iyileştirmeler uygulandığında, iyileştirme için harcanılan efor, faydası düşük olan bir konuya harcanmış olmakta. Değer Akış Şeması bu önceliklendirmenin doğru yapılabilmesini sağlayan en temel yalın yönetim araçlarından biridir.

Değer Akış Şeması Eğitimi ile işletmelerdeki süreçlerin verim ve kalitesine etki eden birçok faktörü hızlı bir şekilde belirlemek ve önceliklendirmek için uygulanan, metodik, veriye dayalı ve derinlemesine denetim yapılabilmektedir.

Değer Akış Şeması Eğitimi ile maliyet tasarrufu projelerinin belirlenebilmesi hedeflenmektedir.

Değer Akış Şeması Eğitimi gerçek uygulamalarla katılımcıların akışa engel olan faktörleri tespit edebilmelerine ışık tutarak, maliyet tasarrufu yapabilecekleri konuları belirleyebilmelerine destek olacaktır.

Katılımcıların programda edindikleri bilgi ve araçları pratik uygulama ihtiyaçlarında ne zaman ve nerede kullanacakları deneyimi ile birlikte aktarılacaktır.

Eğitim, teorik ve pratik uygulamalardan oluşmaktadır. Teorik eğitim sırasında katılımcıların bol miktarda uygulama yapması sağlanacaktır. Katılımcıların kendi işletmelerine döndüklerinde gerçekleştirecekleri projelerine de 1,5 saatlik online koçluk hizmeti verilecektir. Koçluk hizmeti, katılımcının ekibi ile birlikte kendi başına Değer Akış Şeması’nı doğru ve yerinde yönetebilmesini hedeflemektedir.

*Eğitim canlı sanal sınıflarda gerçekleştirilecektir.

Eğitim Süresi: 4 Gün

Kimler Katılmalı?

Üretim kuruluşlarında operasyonel ve üretim süreçlerinde yönetici, sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik görevlerinde, en az 6 aydır aynı pozisyonda çalışanlar. Değer Akış Şeması ile ilgili yetkinliklerini geliştirmek isteyen kişiler, danışmanlar.

Son Başvuru Tarihi: 26 Temmuz 2020 

 

Eğitim ücreti: 1.800 TL+KDV 

Katılmak için: https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler/deger-akis-semasi