C# Nesneye Dayalı Programlama (OOP) Eğitimi

Cumartesi, 8 Ağustos 2020 09:30
Eğitim İçeriği:
Bilişim sektöründe yer almayı hedefleyen öğrenci ve mezunlar, bu dilde kendisini geliştirip uzmanlaşmak isteyen ve kariyerini bilişim sektöründe ilerletmek isteyenlerin tercih edebileceği bu eğitimde katılımcılar, modüler programlamanın alt yapısını oluşturan Nesne Yönelimli Programlama'yı (OOP) .Net Core ortamında öğrenerek Microsoft Visual Studio ile yazılım geliştirici olma yolunda temel adımı atmış olurlar.

Sektör tecrübesi yüksek uzman eğiticiler tarafından yapılacak online eğitimde katılımcılar alacakları teorik bilginin yanında edinecekleri uygulama deneyimi ile özelleştirilmiş ve hedefe yönelik bir eğitim alırlar. 
 
Kimler İçin?
Bu eğitime katılabilmek için ön koşul olarak değişken, karar yapısı, döngü gibi temel yazılım kavramlarının bilinmesi gerekmektedir. 
 
Eğitim ücreti: 600 TL