Dijital Pazarlama İletişimine Giriş

Cumartesi, 8 Ağustos 2020 11:00

Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji iletişim paradigmalarını, işletme mantığını, iş yapma mekanizmalarını, pazarlama kanallarını adeta yeniden yaratıyor. Yeni dünyayı, internet ve internetle doğup büyüyen nesiller şekillendiriyor. İletişimciler, pazarlamacılar artık birden fazla ekranı aynı anda tüketen dijital tüketiciyle iletişim kuruyor.

IAB Türkiye - Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ortak projesi olan Dijital Pazarlama İletişimi'ne Giriş eğitiminin temel amacı, değişen dünyaya uyum sağlama sürecini hızlandırmak, katılımcıları Dijital Pazarlama İletişiminin en temel ve güncel konuları hakkında bilgilendirmektir. 

 

Dijital Dönüşüm

 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları
 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol
 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü
 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri

 

Dijital Dünyada Tüketici Davranışları

 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak
 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek
 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü
 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi

           

Dijital Ekosistem ve Sosyal Medyada Tüketici Deneyimi

 • Sosyal medya iletişiminde yaklaşım yaratmak
 • Sosyal medya iletişiminde strateji yaratmak
 • Sosyal medya iletişiminde kapsam ve içerik yaratmak
 • Sosyal medya iletişiminde deneyim yaratmak
 • Sosyal medya iletişimini yönetmek
 • Sosyal medya iletişiminde ölçümleme

 

Display Reklamcılık 

 • Display reklamın markalaşma sürecindeki yeri ve de önemi...
 • Display reklam kullanım amaçları
 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları
 • Banner
 • Rich Media
 • Advertorial
 • Sponsorluk
 • Text link
 • Kampanya formatları & fiyatlandırma
 • Mobil display

Online Video

 • Online video reklamının amaçları
 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları
 • Kampanya formatları & fiyatlandırma
 • Mobil video
 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler

Performans Pazarlaması 

 • Performans pazarlamasının amaçları
 • Değişen satın alma kavramları
 • Affiliate marketing nedir?
 • Sistem nasıl çalışır?
 • Başarılı örnekler

Sosyal Medya Yönetimi

 • Sosyal medyada büyük resim
 • Sosyal medyanın amaçları
 • Sosyal medya reklamcılığı
 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları
 • Mobil sosyal medya
 • Kampanya formatları & fiyatlandırma
 • Hesaplar arası koordinasyon
 • Kreatifin performansa etkisi
 • Başarılı Örnekler (SM Kanalları)

İçerik Pazarlaması 

 • İçerik pazarlaması nedir? 
 • Yeni bir şey midir?
 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?
 • Neden gelişmektedir?
 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?
 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?
  - İçerik fazlalığı
  -Organik erişim
  -Gereksiz ve etkisiz içerik
 • Başarılı örnekler

Oyun içi reklam

 • Oyun içi reklamın amaçları
 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları
 • Mobil gaming
 • Başarılı örnekler

Medya Planlama

 • Medya planlama stratejinin neresinde?
 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? (Ratecard, hedefler, vb.)
 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama
 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon
 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)
 • Örnekler
 • Şimdi sıra sizde (medya planlama workshop)

Dijital Kampanya Stratejisi, Mixx ödüllü projeler + Workshop

 • Her şeyin özü brief
 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)
 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor ?)
 • Dijital strateji oluşturmak
 • Paid Kanallar ve Hedef
 • Owned Kanallar ve Hedef
 • Earned Kanallar ve Hedef
 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?
 • Önemli etkenler (creative vb.)
 • Örnek strategy ve kampanyalar (iyi işler – Mixx caseler) 

 

Eğitim ücreti: 2.400 TL

Katılmak için: https://buyem.boun.edu.tr/egitim/dijital-pazarlama-iletisimi039ne-giris.html