Yeni Dünyada Çevik Müzakere Eğitimi

Cuma, 21 Ağustos 2020 09:30

Yeni Dünyada Çevik Müzakere eğitiminde, satış yöneticilerinin, kurumsal hayatın değişen dinamiklerinin başında yer alan belirsizlik ve risk ortamında, iletişim ve müzakere becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır. Eğitimde, kurum tarafından paylaşılmış bir amaç doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde, gerekli olacak müzakere becerilerinin geliştirilebilmesi hedeflenmektedir.

Etkili müzakerecilik,günün değişen dünyasında kaygının yerini umuda, belirsizliğin yerini olasılıklara taşıyabilme ve belirlenmiş hedef doğrultusunda diğerlerini etkileyebilme başarısıdır. Bu başarı iki önemli nokta, derinleşmiş algı ve genişletilmiş gözlemdir.

Eğitimde, değişen dünyanın yarattığı kurumsal ve bireysel endişeleri anlamak, problemi öngörebilmek ve alternatif çözümler tasarlamak,saklı müzakere becerilerini tanımak ve kullanmak konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca, anlaşma süreçlerinde objektif ve subjektif kazançların farkına varacak finansal bakış açısına sahip olmak,değişen koşullara hızla ayak uydurabilmek ve sonuç odaklı esnek çözümler üretebilmek,  farklılıkların yönetimi bilincine ve tekniklerine tam hakim olmak vekazanma kavramına yüklenen anlamları yeniden gözden geçirebilmek ve müzakere süreçlerine yansıtmak başlıklarına ışık tutulacak.

*Eğitim canlı sanal sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.
 
Eğitim Süresi: 2 Tam Gün
 
Kimler katılabilir?
İş yaşamında müzakere ve ikna becerilerini geliştirerek daha etkin sonuçlar almak isteyen herkes.
 
Son Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2020 
 
Eğitim ücreti: 1.200 TL+KDV