Modern Sanat Tarihi

Salı, 22 Haziran 2021 21:00

Modern sanat, yalnızca bir zamanı değil; düşüncede ve insan yaşamında meydana gelen köklü dönüşümleri kapsar. Yeni sanat türlerinin, tekniklerin ve malzemelerin öne çıktığı; klasik estetiğin yıkılarak sanatta biçimsel gelişmelerin hız kazandığı bir döneme işaret eder. Sanatın temsil nitelikleri ile birlikte sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasında yeni bir bilinç düzeyi inşa edilir. Sanat tarihinin o ana dek tanık olmadığı hız ve nitelikte gerçekleşen dönüşümler ise bu bilinç düzeyinin şiddetinden kaynaklanır.

Modern Sanat Tarihi etkinliği ile modern sanat akımlarına, sanatçı ve toplulukların üretimlerine tanık olacağız. Kant’tan Greenberg’e; Empresyonizm’den Pop Art’ın sınırlarına varıncaya dek estetik modernizmin tarihi, manifestoları, akımları ve temel tartışmaları üzerine keyifli bir yolculuk yapacağız.

I. Oturum: 22 Haziran 2021, Salı – 21.00

Klasiğin Yıkılması ve Estetik Modernizm
Düşünsel Gelişmeler ve Sürekli Devrim Fikri
Kant’tan Greenberg’e Sanatı Yeniden Düşünmek
Tarihsel Avangard’ın Doğuşu

II. Oturum: 25 Haziran 2021, Cuma- 21.00

Biçimin Yükselişi ve Formalizm
Sanatın Dilini Keşfetmek: Ekspresyonizm ve Sonrası

III. Oturum: 29 Haziran 2021, Salı – 21.00

Evreni İnşâ Etmek: Kübizm’den Konstrüktivizm’e
Sanat ve Geometri
Biçimsel Eleştiri ve İzleyici

IV. Oturum: 02 Temmuz 2021, Cuma – 21.00

Manifestolar Çağı ve Sanata Karşı Sanat
Her Şey Duchamp ile Başlar!
Dada’dan Füturizm’e Sanat ve Eylem
Readymade, Gösteri, Provakasyon ve Saldırı

V. Oturum: 06 Temmuz 2021, Salı – 21.00

Modern’den Çağdaş’a Yeni Dünyayı Tasarlamak
Sanat ve Tasarım: Bauhaus, De Stijl ve Yeni Düzen
Soyuttan Minimalizm’e Yeni Çözümler – Yeni Olasılıklar
Tüketimden Kimliğe Kavramsalın Kıyısında Sanat

 

Detaylı bilgi için: Tilki Sanat