Film Kültürü

Çarşamba, 23 Haziran 2021 20:30

Sinematografın icat edildiği ilk yıllarda sıradan bir eğlence aracı olarak görülen sinema, yalnızca birkaç on yıl sonra yedinci sanat dalı olarak kabul edilmiş; propaganda ve iletişim amaçlarıyla kullanılmış ve teorik çalışmalara konu olmuştur. Bu atölyede üçüncü sinema, şiirsel sinema, minimal sinema, modern ve postmodern sinema kavramları üzerinde durarak sinemanın bu çok yönlü yapısını tartışacağız. Ayrıca önde gelen sinema kuramları üzerinde duracak ve modern sinema akımı örneklerinin çok katmanlı yapılarını analiz etme becerisi kazanacağız.

I. Oturum: 23 Haziran 2021, Çarşamba – 20.30
Sinema ve İdeoloji
Belgesel Sinema, İdeolojik Sinema, 
Sinema ve Temsil, Üçüncü Sinema Kavramı ve Akımları

II. Oturum: 26 Haziran 2021, Cumartesi – 20.30
Sinema Kuramları
Sinemada Biçimcilik ve Gerçekçilik,
Şiirsel Sinema ve Minimalist Sinema,
Feminist ve Göstergebilimsel Teori ve Film Analizleri

III. Oturum: 30 Haziran 2021, Çarşamba – 20.30
Modern Sinema
Dünya Sinemasında Yeni Dalga: Fransız, Alman, Amerikan,
İran ve Hint Yeni Dalga Akımları, Dogma Akımı,
Başlıca Yönetmenler ve Filmleri

IV. Oturum: 03 Temmuz 2021, Cumartesi – 20.30
Postmodern Sinema
Postmodern Sinema Kavramı, Metinlerarasılık,
Filmlerarasılık, Uyarlamalar, Parodi ve Pastiş

 

Detaylı bilgi için: Tilki Sanat