Online Sanatın Çirkin Tarihi

Pazar, 24 Ocak 2021 20:00

Çirkinlik güzelin karşıtı olarak anlaşılsa da sanat tarihi içerisinde ele alınışı düşündüğümüzden daha farklı olabilir. Etkinlikte çirkinliği, korkulanın, dışlananın, yabancı ve farklı olanın güzelliği olarak ele alırken, tarih öncesinden günümüze sanata yansımalarını inceliyoruz. Kültürel çeşitlilik içinde çirkin kavramının sınırlarını ve bir estetik kategori olarak sanattaki serüvenine tanık olunacak. Yapılacak çözümlemeler ile yalnızca çirkin olanı değil, güzel kavramını da yeniden anlamanın olanakları aranacak.

 

Detaylı bilgi için: Tilki Sanat