Online Çağdaş Sanatı Anlamak

Cuma, 26 Haziran 2020 19:30

Neden çağdaş sanatı anlamak klasik bir eseri anlamaktan daha zor görünür? Günümüz sanatının eklektik ve kapsayıcı doğasına karşı onun çok-parçalı anlam dünyası çağdaş sanatı anlamamız karşısında bazı zorluklar yaratıyor. Üstelik yeni disiplinlerin ve üretim mekanizmalarının ortaya çıkışı ile çağdaş sanatın sınırları genişlemeye devam ediyor. 'Çağdaş Sanatı Anlamak' etkinliğinde Türkiye’den ve dünyadan örnekler ile tüm bu süreci çözümleyecek ve çağdaş sanat dünyasında bilgiye dayalı keyifli bir yolculuk yapılacak. 

 

Etkinlik Microsoft Teams uygulaması üzerinden 4 oturumda gerçekleştirilecektir.

 

Etkinliğin ilk oturumunda çağdaş sanatın kökenleri ile birlikte izleyici-sanatçı ve eser üçgenindeki problem, dönüşüm ve olasılıklara odaklanacak. İkinci oturumda ise çağdaş sanatın biçimsel yaklaşımları ve anlam üretim mekanizmalarına odaklanarak sanat tarihi disiplini içerisinde biçim-anlam ilişkisini irdeleyeceğiz. Üçüncü oturumda çağdaş sanatın eleştirel ve provokatif tavrı üzerinden kimlik, politika, şiddet ve cinsellik gibi başat tartışmalar ele alınacak. Son oturum ise piyasa olgusu üzerinden çağdaş sanatın görece karanlık odalarında başta ekonomi olmak üzere reklam, pazarlama ve sermaye ile girdiği ilişkiyi çok yönlü olarak incelenecek.  

 

Program 

1.Oturum: 26 Haziran Cuma – 19.30

2.Oturum: 30 Haziran Salı – 19.30

3.Oturum: 3 Temmuz Cuma – 19.30

4.Oturum: 7 Temmuz Salı – 19.30

 

Etkinlik Yürütücüsü: Çağatay Olgun 

Katılım ücreti: 200 TL 

 

Detaylı bilgi ve kayıt için;

http://tilkisanat.com/cagdas-sanati-anlamak-online/