Marka Takibinde Yeni Nesil Yaklaşımlar

Çarşamba, 26 Ağustos 2020 09:30

Ekonomik dalgalanmalar, salgın hastalıklar, pandemi, politik çalkantıların ortaya çıkardığı yıkıcı etkilerin meydana geldiği dönemlerde birçok markanın pazarlama iletişimi; dolayısıyla algısı, bilinirliği ve performans kriterleri değişime uğramaktadır. Bu noktada, markaların pazar araştırmalarını yaparlarken, değişen tüketici davranışlarına ve dijitalleşme sürecine uygun yeni nesil metotlar uygulamaları hızlı ve etkili sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır.

Belirsizliğin hakim olduğu zamanlara ışık tutarak, yeni nesil marka takibi yöntemleri ile rekabet ortamına hızlı bir şekilde entegre olabilmek mümkün. Bu sayede değişen tüketici düşüncesini ve alışkanlıklarını anlayarak krizler fırsata dönüştürülebilmektedir. Bu bağlamda Marka Takibi Eğitimi’nde yeni nesil yöntemler ve stratejilere ışık tutulacak, vaka çalışmaları ile örnekler katılımcılarla paylaşılacaktır.

Marka Takibi Eğitiminde, tüketicinin değişen zihniyetini odak noktasına alarak yeni yöntemler ve teknikler  üzerinde durulacak ve dijital döneminin çıktılarını daha etkin ve hızlı ölçümleyen marka takibi yöntemleri katılımcılara aktarılacaktır.

Eğitim İçeriği

  • Hedef kitleye daha etkin ulaşmayı sağlayan dijital segmentasyon teknikleri,
  • Kaybedilen ve azalan müşterileri geri kazanma için davranışsal değişim analizleri,
  • Müşteri deneyimi izleme programlarının adaptasyonunu sağlama,
  • Klasik kriterlerin ötesinde yeni nesil performans ölçümlemesi ,
  • Pazar araştırmanın marka iletişimine dönüşümde (BASE) yaklaşımının uygulanması

Eğitim Süresi: 2 Tam Gün.

Kimler Katılabilir?

Pazar araştırmaya ilgi duyan, dijital medyada marka yönetimi ve takibi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

Son Başvuru Tarihi: 18 Ağustos 2020 

 

Eğitim ücreti: 2.000 TL+KDV 

Katılmak için: https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler/marka-takibinde-yeni-nesil-yaklasimlar