Online Çağdaş Afrika Sanatı

Cumartesi, 27 Şubat 2021 20:00

Afrika 54 ülke, 1,1 milyar insan, 2.000’den fazla konuşulan dil, binlerce yerli kabile ile İslam ve Hıristiyanlık geleneklerinin tarihsel etkilerini kapsayan benzersiz bir kültürel yapıya sahiptir. Çağdaş Afrika sanatı, Afrika’nın zengin görsel kültürünün evrensel çağdaş sanat perspektifi ile yeniden yorumlandığı yaklaşımları kapsarken, batı merkezli sanat tarihinin sömürgeci yaklaşımına karşı mücadelesi ile yeni ifade araçları ve anlam dünyaları yaratır. Sanatçılar yalnızca gelenek ile bugünü değil; dünyanın çok farklı kıtalarındaki yaşamları da birbirine bağlar.

Etkinlikte Afrikalı çağdaş sanatçılardan, Batı merkezli sanat tarihinin sömürgeci anlayışına, Afrika Diasporası’ndan günümüz Afrika sanatında yaşanan güncel gelişmelere dek Çağdaş Afrika Sanatı’nı estetik, politik ve kültürel bağlamda konuşulacak.

 

Detaylı bilgi için: Tilki Sanat