Online Pop Art ve Kadın

Pazar, 28 Şubat 2021 14:00

Pop Art, popüler kültüre odaklanan imgeler aracılığı ile tüketim toplumunun göstergeler tarafından kuşatılmış yaşam biçimlerini yansıtır. Günlük yaşam, ticari ürünler ve reklamcılık ile kurduğu yakın ilişkiler yeni bir estetik görüşün kaynağı olur. Pop Art ve Kadın etkinliğinde, 1960’lardan günümüze sanat tarihinde erkek gözünden idealize edilen kadın imgesi incelenecek. Aynı zamanda sanat tarihi yazımı dışında bırakılan kadın sanatçıların, erkek egemen bakışı tersine çevirmek için verdikleri mücadeleye tanık olunacak. Atölyede sanatın “meta” ile kurduğu ilişki içerisinde kadın imgesinin konumunu, tartışmalarını ve karşıtlıklarını geniş bir perspektiften göstermeye çalışılacak. Uzm. Sanat Tarihçi Çağatay Olgun yürütücülüğünde gerçekleşecek etkinlikte feminizmden, erkek egemen dünyanın baskılarına dek sanatın iktidar ile girdiği mücadelenin estetik boyutlarını üzerine yorumlar yapılacak.

 

Detaylı bilgi için: Tilki Sanat