Fiyatlandırma Stratejileri Eğitimi

Cumartesi, 29 Ağustos 2020 09:30

Eğitim, fiyatlandırma konusuna değer odaklı ve stratejik bir akış açısıyla yaklaşarak; sürekli değişen iş dünyası dinamiklerinde farklı ve etkin fiyatlandırma stratejileri hakkında rehber olmayı amaçlamaktadır.

Fiyatlandırma Stratejileri eğitiminde katılımcılara, fiyatlandırma konusunda göz önüne alınması gereken noktalar, fiyatlandırma süreçleri ve organizasyonel yaklaşımlar gibi konular aktarılacaktır.

Sunulan ürün ya da hizmet fiyatı ile taktiksel kampayaların belirlenmesi, düzenlenmesi ve değiştirilmesi aşamalarında karar verme ve uygulama süreçlerine stratejik yaklaşım konuları üzerinde durulacaktır. Fiyatlandırmayı orta-uzun vadeli ve stratejik bir süreç olarak ele alıp ürün ya da hizmetlere hak ettiği değerin verilmesi ile temel fiyatlandırma stratejilerine ışık tutulacaktır.

Fiyatlandırma Stratejileri Eğitim İçeriği

  • Fiyat Neden Bu Kadar Önemli?
  • Değişen Dünyada Fiyatlandırmanın Değişmeyen Esasları
  • Fiyat Kararını ve Stratejisini Etkileyen Faktörler
  • Fiyatlandırma Prosesi
  • Fiyat Esnekliği
  • Fiyat Belirleme Stratejileri
  • Fiyat Ayarlama Stratejileri
  • Fiyatlandırmada Yeni Trendler

 

*Eğitim canlı sanal sınıfta gerçekleştirilecektir.

 

Kimler Katılabilir?

Fiyatlandırma strateji ve süreçlerinde karar verici, destekleyici ya da uygulayıcı olan ve fiyatlandırma konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

Eğitim Süresi: 1 Tam Gün 

 

Eğitim ücreti: 600 TL+KDV 

Katılmak için: https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler/fiyatlandirma-stratejileri