Etkinlikler

Konferans: "Disleksi - Dyslexie"

Per 22 Kas, 18:30 - 20:30
KONFERANS
"DİSLEKSİ : GLOBAL BİR SORUNA GÜNCEL BİR YAKLAŞIM"

Bourgogne Üniversite’sinden Dr. Patrick QUERCIA
&
Dr. Murat ERBEZCI

Dünyada ve Türkiye’de disleksi görülme oranı %7 ile %10 arasında değişmektedir. Bu önemli rakama rağmen, günümüzde çok az kişi konu hakkında bilgi sahibi. Söz konusu rahatsızlık hakkındaki bilgi eksikliği, eğitim sisteminin disleksik çocukları “tembel” ya da “dikkatsiz” olarak nitelendirerek dışlamasının yanı sıra; ailelerin de disleksik çocuklarını nasıl yönlendirebilecekleri konusunda çaresiz kalmasına yol açmaktadır. Oysa, çoğu normal ya da normalden yüksek IQ’ya sahip disleksik çocuklara yardımcı olmak mümkündür.

Bu bağlamda, disleksi konusunda Fransa'da kapsamlı çalışmalar yürüten Dr. Patrick Quercia, Dr. Murat Erbezci ile birlikte, İzmir Fransiz Kültür Merkezi’nde “Disleksi: Global bir Soruna Güncel Bir Yaklaşım” başlıklı bir konferans verecektir.

Konferansa; disleksi üzerinde çalışan profesyoneller, eğitimciler ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

*Giriş ücretsizdir ve katılım herkese açıktır.
**Konferans dili Fransızca ve Türkçe’dir, çeviri yapılacaktır.

*

CONFERENCE
"DYSLEXIE: UNE APPROCHE ACTUELLE A UN PROBLEME MONDIAL"

Dr. Patrick QUERCIA, Université de Bourgogne
&
Dr. Murat ERBEZCI

La dyslexie dans le monde et en Turquie varie entre 7% à 10%. Malgré ce chiffre important, ce trouble est encore peu connu. Le manque de connaissances sur ce mal, réduit souvent les enfants dyslexiques à des élèves “paresseux” ou “inattentionnés” par le système éducatif. Il y a une réelle perte de repères pour les familles sur la façon d’orienter leurs enfants dyslexiques. Il est possible d’aider ces enfants dont la plupart ont un QI normal ou plus élevé que la moyenne.

Dans ce contexte, le Dr. Patrick Quercia, qui mène des recherches approfondies sur la dyslexie en France et le Dr. Murat Erbezci à İzmir, donneront une conférence intitulée: «Dyslexie: approche actuelle d’un problème mondial» à l’Institut français d’Izmir.

A cette conférence, tous les professionnels travaillant sur la dyslexie, les éducateurs sont invités ainsi que toute personne intéressée par le sujet.

*Entrée libre
**En français, traduction en turc