Etkinlikler

Sergi: Zaman Ayarlı

Sal 12 Şub, 18:00 - 20:00
Zaman Ayarlı
Cenkhan Aksoy

Küratör: Özgür Demirci
Afiş Tasarım: Emre Yıldız
12 - 26 Şubat 2019
Açılış: 18.00


Cenkhan Aksoy’un “Zaman Ayarlı” ismini taşıyan, dördüncü kişisel sergisinde hayatının üç farklı evresinde gerçekleştirmiş olduğu resim çalışmaları yer alıyor. Aksoy’un çalışmalarının temelini oluşturan zaman kavramı, çeşitli düşünme pratikleriyle mekânsallaştırılmış soyutlamalar olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal ve bireysel olarak tecrübe edilen süreçler, dağılmış parçalar halinde sanatçının hafızasının temsiliyetini sunuyor. Renklerin oluşturduğu çağrışımlar, belleğin tanık olduğu gerçeklik ve unutma arasındaki bağla zamanı sonsuzlaştırıyor. Goethe’nin, Renk Öğretisi kitabında bahsettiği zıtlık prensibini, ışık karşısında gölge ve karanlık karşısında aydınlık olarak ele aldığımızda, bu zıtlıkların hareketinden veya iç dinamiklerinden oluşan renklerin, Aksoy’un hafızasında yer eden olaylarla bütünleştiği görülüyor. Sanatçının kurguladığı renk dili, yeni görme biçimleri kazandırdığı formları ortaya çıkarıyor. Birbirine karışan renk ve formlarla belirsizliğe doğru ilerleyen müdahaleler, toplumsal süreçte sanatçının zihnini meşgul eden zaman aralıklarını yansıtıyor.
Çalışmalarına İzmir’de devam eden Cenkhan Aksoy, 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladığı lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede ve bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Feral Troop – NomadMind – İzmir – 2018, Automaton – 1888 & sütüdyodevam – İzmir – 2017, Metropol II – Birgit Dalums Atelier – Kopenhag – 2017, Kendi Kendine – Torun – Ankara – 2013 gibi yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katılan sanatçı aynı zamanda İzmir’de kamusal alanda etkili projeler yapan Darağaç isimli sanatçı kolektifinin üyesidir.
Time Sensitive
Cenkhan Aksoy

Curator: Özgür Demirci
Poster Design: Emre Yıldız
12 - 26 February 2019
Opening: 18.00

Cenkhan Aksoy’s fourth solo exhibition titled “Time Sensitive” includes paintings created in three different stages of his life. The concept of time, which forms the basis of Aksoy's works, shows up as spatialized abstractions with various thinking practices. The courses of time experienced socially and individually are presented as shattered pieces, depictions of the artist’s memory. Connotations evoked by the colours capture the link between the reality of memory and what is forgotten, making time infinite. If we consider the contrast principle in Goethe’s book The Theory of Colours as light against shade and darkness against light, the colours produced from these contrasting motions or inner dynamics are integrated with the events engraved on Aksoy's mind. The colour language set up by the artist reveals forms for which he has created new ways of seeing. Interferences that move towards uncertainty with intermingled colours and forms reflect the time intervals occupying the artist’s mind over social courses of time.

Cenkhan Aksoy lives and produces in Izmir. He graduated from Dokuz Eylül University Fine Arts Faculty Painting Department in 2016 where he is currently completing his M.A. degree. He has participated in numerous exhibitions in both Turkey and abroad such as Feral Troop – NomadMind – Izmir – 2018, Automaton – 1888 & sütüdyodevam – Izmir – 2017, Metropol II – Birgit Dalums Atelier – Kopenhag – 2017, Kendi Kendine – Torun – Ankara – 2013. He is also a member of the artist collective Darağaç which carries out significant projects in public spaces in Izmir.