Etkinlikler

Yaratıcı Masal Atölyesi

Cmt 16 Mar, 11:00 - 13:00
MASAL ATÖLYESİ
“NOHUT ODA BAKLA SOFA’DA MASALLAR”

Masal, bütün insanlığın ortak düşüdür.
Bu düş, nesilden nesle aktarılmış; tüm insanların yaşanılan sorunlar karşısında zeki ve sorun çözücü olmasını, sezgi ve değerlerle donanımlı olmasını sağlayarak insanlığın iyiye ve doğruya yönelmesi için yaratılmıştır.
Bu eğitimde çocukların duygusal eğitimlerini şekillendiren; soyut düşünmelerini, neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmelerini sağlayan masalların peşinde olacağız. Hayallerimiz ve yaratıcılığımız heybemizde maceralarla dolu bir yolculuğa çıkacağız.

KAPSAM

Bu atölye çalışmasında çocuğun;
Yaşadığı iç dünyayı, duygularını fark etmesini sağlayarak özgüven duygusunu, kendini ifade etme becerisini kazandıran,
İnsanlara ve çevreye farkındalığını artırarak samimi ve içten bir iletişim kurmasını sağlayan,
Dil becerisini kullanmasını ve anadilinin zenginliklerini keşfetmesini sağlayan,
Dikkatini toplamasını ve hafızasını güçlendirmesini sağlayan,
Görsel becerisini, soyut düşünme yeteneğini ve hayal gücünü geliştiren,
Neden-sonuç ilişkisi kurarak problemlere farklı çözüm yolları bulmasını geliştiren
masallar anlatılacak ve masala bağlı etkinlikler ( oyun, masal yazma, şiir yazma, resim, kukla, maske …) yapılacaktır.
Böylece duyularını daha etkili kullanmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi öğrenecekler ve fark ettikleri ayrıntıları zihinlerinde yeniden canlandırarak, sözcüklerin gücünü keşfederek içlerinden geldiği gibi masallar anlatıp, yazabilecekler.


Mitostan Masala

Anlatalım! Söyleyelim! Yazalım!
Her birey yaratma içgüdüsüyle hayaller kurarak yazı yazabilir. Fakat geleneksel anlayışın "giriş- gelişme-sonuç" kalıbına takılarak çocuklar ve gençler kendi duygu ve düşüncelerinden uzak metinler oluşturuyorlar ve böylece çoğu zaman yazmaktan uzaklaşıyorlar.

Yaratıcı yazım çalışmalarıyla çocukların/ gençlerin içlerindeki anlatma ve yazma isteği yeniden canlanacak; duyularını daha etkili kullanarak ve hayal güçlerini geliştiren oyunlar oynayacaklar. Duygularını ve düşüncelerini ifade ederek, fark ettikleri ayrıntıları zihinlerinde yeniden canlandırarak, sözcüklerin gücünü keşfedecek ve içlerinden geldiği gibi yazabilecekler.


• Yazım ve Anlatı türlerini tanımak
• Hikayenin ana unsurlarını öğrenmek
• Karakterleri yaratmak
• Olay örgüsü oluşturmak
• Diyalogları beslemek
• Sürprizli sonlar hazırlamak

DİDEM KÖKTAŞ
Hikaye ve masal anlatıcısı, eğitmen. Babaannesinden dinlediği masallarla büyüdü. Uludağ Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı,Yücel Balku Yazın Atölyesinde öykü ve yazın dersleri, Çağdaş Drama Derneğinde Yaratıcı Drama eğitimleri gördü. Dokuz Eylül Üniversitesinde Anadolu Masalları ve Arketipler konusunda yüksek lisans yapıyor. Çağdaş Masal Anlatıcısı Jean Porcherot’u idolü olarak seçti; Çok disiplinli bir hikaye anlatma yöntemi olan En Chant’ın yaratıcısı Judith Liberman’dan, Hikaye Anlatıcısı ve Tiyatro Pedagogu Nazlı Çevik’ten, Eğitimde ve Sanatta Hikaye ve Masal Anlatıcılığı; İranlı Sanatçı Sanaz Taj’dan Konsantrasyon ve Hayal Gücü, Psikolojik Jest ve İmgelem, Ses, Nefes, Oyunculuk, Nar Kendin Ol Gelişim Atölyesinden Yaşam Koçluğu, NLP, Öğrenci Koçluğu eğitimi aldı. Didem, okullarda ve kurumlarda Sanatsal Anlatım eğitimleri veriyor; üniversitelerde, okullarda, kültür merkezlerinde, hastanelerde yetişkinlere ve çocuklara umutla masallar, hikayeler anlatıyor; masalların şifa verdiğine inanıyor


EĞİTMEN: DİDEM KÖKTAŞ

09.03.2019 (4-6 yaş)-(7-11 yaş)-(12-15 yaş)
Kayıt için rezervasyon gereklidir.
Detaylı bilgi için Rez.no: 0232 404 40 46