Etkinlikler

Akdeniz'in Kıyı Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşam Sempozyumu

Per 6 Ara 10:00 - Cum 7 Ara 17:30 - Tüm gün
Akdeniz; bu denize kıyısı olan veya sadece bölgenin ülkesi olarak değerlendirilen ülkelerin farklı kültürlerini ve farklı ekosistemlerini bir arada barındırmaktadır. Kapalı bir denizin etrafında bu kültürleri birbirine bağlayan en önemli unsur ise denizcilik ve denizciliğin kilit noktaları olan doğal limanlardır. Bu limanlar, ekonominin, kültürel ve sosyal ilişkilerin düğümlendiği merkezler olmuştur. İzmir Körfezi de anılan bu doğal limanlardan biridir.
“Akdeniz’in Kıyı Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşam Uluslararası Sempozyumu”nda, Türkiye, İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Hollanda'dan katılan uzman, akademisyen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve karar vericiler, Akdeniz kıyı kentlerinde sürdürülebilir, yenilikçi ve bütünleşik kentsel çözüm önerilerini paylaşacaklar.
Akdeniz’de Bellek ve Yaşam, Ekolojik Sürdürülebilirlik, Ekonomik Sürdürülebilirlik, Katılımcılık/Yönetişim, Mekansal Planlama ve Körfez başlıklarında oturumların gerçekleşeceği Sempozyum'da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılacağı İzmir Modeli ve İzmir Körfezi özel oturumu da yer alacaktır. Sempozyum, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılacağı Akdeniz'in Kıyısında İzmir'i Birlikte Düşünmek başlıklı bir forum ve değerlendirme oturumuyla kapanacaktır.

#sürdürülebiliryasam #sustainablelife #yaşamkalitesi #qualityoflife #sürdürülebilirlik #sustainability #ekoloji #ecology #akdeniz #mediterranean #kıyıkentleri
#coastalcities #izmir #yönetişim #governance #izmirkörfezi #Izmirgulf

6 Aralık 2018, Perşembe

09:00-10:00 KAYIT

10:00-10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI (Protokol Konuşmaları)
Doç. Dr. Ayşegül Sabuktay [İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü]
Yusuf Öztürk [İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı]
Muzaffer Tunçağ [İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi]

10:30: 11:15 1. AÇILIŞ OTURUMU
Bir Akdeniz Kıyı Kenti olarak İzmir
Moderatör: Koray Velibeyoğlu [Doç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü]
Ayşe Filibeli [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü-İzmir Akdeniz Akademisi-Bilim Kurulu Üyesi]
Güzel Yücel Gier[Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü-İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu Üyesi]

11:15-11:30 Kahve arası

11:30 -13:00 2.OTURUM
Akdeniz’de Bellek ve Yaşam
Moderatör: Serhan Ada [Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi-İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Sanat Koordinatörü]
Paolo Costa [Prof. Dr., Venedik Ca' Foscari Universitesi Ekonomi Bölümü-Venedik Eski Belediye Başkanı] “ “Küresel Geçiş” ve “Yerel Ticaret” Ortamı olarak Akdeniz’in Geleceği”
İpek Özbek Sönmez [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü] “Liman ve Kent Etkileşimi Tarihsel Süreci: İzmir Örneği”
Maria Cerreta [Doç. Dr., Napoli Üniversitesi Mimarlık Bölümü]“Liman Bölgesinde Sürdürülebilir Tasarım ve Planlama”

13:00-14.00 Öğle arası

14:00-15:30 3. OTURUM
Ekolojik Sürdürülebilirlik-1
Moderatör: Orhan Uslu [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (Emekli Öğretim Üyesi)]
Erdem Görgün [Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü] “Bütünleşik Nehir Havza Yönetim Planlamasının Önemi”
Athena Mourmorise [Dr.,Yunanistan Çevre Bakanlığı Onursal Çevre Genel Direktörü] “Sürdürülebilir Akdeniz Kıyı Şehirleri: Bütünleşik, Akıllı, Uyumlu”
Ayşen Erdinçler [Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü] “Sürdürülebilir Ekoloji Kapsamında Döngüsel Ekonomi: Kıyı Kentlerinde Atıktan Enerjiye”

15:30-15:50 Kahve arası

15.50- 17:50 4. OTURUM
Katılımcılık/Yönetişim
Moderatör: Koray Velibeyoğlu [Doç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü]
Ayşe Oruç [WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Deniz ve Yaban Hayatı Koruma Program Yöneticisi] “Akdeniz Kıyılarımızda Doğa Koruma Çalışmalarında Kurumlararası İşbirlikleri: Akyatan (Adana) ve Kaş (Antalya) örnekleri”
Ali Ercan Özgür [Dr., İhtiyaç Haritası Online Platformu Kurucusu] “İhtiyaç Haritası’nda İmece Modeli”
Funda Barbaros [Prof. Dr., Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü] - Meneviş Uzbay, [Doç. Dr., Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü ] “Zeytin Akademisi, Ekolojik Okuryazarlık”
Serdar Gökhan Şenol [Doç. Dr., Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü] “İzmir Biyoatlas Projesi- Vatandaş Botaniği”

19:00 Açılış Konseri, Serap Tamay Ensemble, AASSM Küçük Salon

7 Aralık 2018, Cuma
10:00-11:30 5.OTURUM
Ekonomik Sürdürülebilirlik
Moderatör: Gökdeniz Neşer [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ]
Oral Erdoğan [Prof. Dr., Piri Reis Üniversitesi Rektörü] “Kıyı Kentlerinin Sürdürülebilirliğinde Deniz Ekonomisinin Katkısı”
Cor Schipper [Dr, Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı Danışmanı] “Liman Şehirlerinde Çevre Dostu Büyüme Mümkün müdür?”
Hannah Jones [Jeoloji Yüksek Mühendisi, Liverpool Üniversitesi Sürdürülebilir Kıyılar ve Okyanuslar Enstitüsü Araştırma Projesi Yöneticisi] “Kara-Deniz Etkileşimi: Hırvatistan Örneği”

11:30-13:00 Öğle arası

13:00-13:45 İZMİR MODELİ ÖZEL OTURUMU
İzmir Modeli ve İzmir Körfezi
Moderatör: Adnan Akyarlı [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi]
Aziz Kocaoğlu [İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı]

13:45-14:45 6.OTURUM
Ekolojik Sürdürülebilirlik-2
Moderatör: Uygun Aksoy [Prof Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi]
Şükrü Beşiktepe [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü] “İklim Değişimi ve İnsan Aktivitelerinin İzmir Körfezindeki Fiziksel ve Biyolojik Süreçlere Etkisi”
Levent Kurnaz [Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü] “İklim Değişikliğinin Kıyı Kentleri Üzerindeki Etkileri”

14:45-15:00 Kahve arası

15:00-15:45 7.OTURUM
Mekansal Planlama ve Körfez
Moderatör: Koray Velibeyoğlu [Doç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü]
İlhan Tekeli [Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü (Emekli Öğretim Üyesi), İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı] "Mekansal Planlamada Körfez Probleminin Özgünlükleri Üzerine"

15:45-16:00 Kahve arası

16:00-17:00 KAPANIŞ OTURUMU: FORUM
Akdeniz'in Kıyısında İzmir'i Birlikte Düşünmek
Moderatör: Ümit Erdem [Prof. Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi]
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Vatandaşlar

17:00-17:30 GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ BİLDİRGESİ