Etkinlikler

Iletişim Teknikleri Atölyesi

Sal 12 Mar, 19:00 - 21:00
İletişim ;kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması ve kişilerin
birbirlerini anlaması olarak adlandırılır.
Gelişen dünyamızda , iletişim en önemli kaynağımızdır.
Kendinizi tanımak.
Kendinizi açmak ve doğru ifade etmek.
Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek.
Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)
Hoşgörülü ve önyargısız olmak,
Eleştirilere karşı açık olmak,
Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek
için bu atöyeyi kaçırmayın.