Sanatın Sonundan Sonra Ne Oldu?

Pazar, 16 Ocak 2022 15:30
Alsancak, Mahmut Esat Bozkurt Cd. 18 A, 35220 Konak/İzmir, Türkiye

Sanatın sonu ne zaman gelmişti? Sanatın sonundan sonrası ne zaman başladı? Neredeyse çağdaş sanata ilişkin her tartışmada duyduğumuz “Sanatın Sonu” kavramı bir bitişi değil, yeni bir başlangıcı işaret eder. Sanatın mimetik estetikten özgürleşmesi ve tarihin ilerlemeci çizgisinden ötesine geçmesi ile üretim biçimlerinin demokratikleşmesi, üslupların birbiri içinde erimesi ve izleyicinin yeni estetik deneyimleri ortaya çıkar. Sanatın tarihsel çizgisinde yaşanan büyük kırılma, aynı zamanda felsefe ile sanat arasındaki ilişkiyi de yeniden düzenler. Geleneksel olanın işlevi ortadan kalkar ve yeni bir estetik paradigma zorunluluğu doğar. Etkinlikte 20.yy sanat eleştirisine damga vuran “Sanatın Sonu” kavramını Hegel, Greenberg, Belting, Danto gibi düşünürlerin görüş ve teorilerini tanıyarak ele alıyoruz. Kavramın günümüz sanatına dek uzanan temel tartışmalarını ve eleştirilerini eserler üzerinden çözümleyerek “Sanatın Sonundan Sonra Ne Oldu?” sorusuna cevap arıyoruz.

 

Detaylı bilgi için: Tilki Sanat