Avangart

Pazar, 23 Ocak 2022 15:30
Alsancak, Mahmut Esat Bozkurt Cd. 18 A, 35220 Konak/İzmir, Türkiye

19.yy’ın ilk yarısında Fransa’da ortaya çıkan Avangart kavramı çağının ötesinde, devrimci ve yeni bir estetik vizyonun kararlı ve radikal deneyimlerini tanımlar. Sanat tarihinin yerleşik kurallarına karşı radikal hatta yıkıcı gruplar yalnızca sanatı değil; kitlelerin estetik duyumlarını ve tasarım ilkelerini kökten değiştirmiştir. Gustave Courbet, Claude Monet, Marcel Duchamp, Ilya Replin gibi sanatçıların yanı sıra Dada, Sitüasyonist Enternasyonal, Fluxus gibi gruplar Avangart’ın tutum ve söylemlerinin sembol isimleri olarak yeni bir estetik dünyanın olanaklarını yaratmıştır. Öte yandan öncüsü oldukları yaklaşımlar ile kavram, söylem, kültür endüstrisi, kimlik gibi konuların sanatta görünürlüğünü sağlamışlardır.

Etkinlikte, Tarihsel Avangart ve Neo-Avangart olarak iki aşamada ele alacağımız kavramı, Peter Bürger’den Arthur Danto’ya, Ernst Bloch’tan Theodor W. Adorno’ya pek çok eleştirmen ve düşünürün yaklaşımları çerçevesinde inceleyecek, Avangart akımları ve sanatçıların estetik vizyonlarını tanıyacağız.

 

Detaylı bilgi için: Tilki Sanat