İmparatorluktan Cumhuriyete, Ataerkiden Anaerkiye

Salı, 14 Ocak 2020 18:30
Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cad. No:12, 35220 Konak/İzmir, Türkiye

İşlenecek Romanlar: Peyami Safa (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu), Sabahattin Ali (Kürk Mantolu Madonna), Yusuf Atılgan (Anayurt Oteli).
Öyküler: Refik Halid Karay (Şeftali Bahçeleri), Ahmet Hamdi Tanpınar (Abdullah Efendinin Rüyaları), Oğuz Atay (Korkuyu Beklerken)