Etkinlikler

Düşüncenin Yolu: Uygarlık Tarihi ve Felsefe 1

Sal 20 Kas 19:00 - Sal 11 Ara 21:00 - Tüm gün
Düşüncenin Yolu: Uygarlık Tarihi ve Felsefe – I
Eğitmen: Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu
20-27 Kasım 4-11 Aralık 2018
Saat: 19.00-21.00

Herşeyin ilkesi su’dur diyen Thales’le ilk felsefi önerme dile gelir. Bu düşünce bizim için elbette naiftir; M. Ö. 5. yüzyıl söz konusu olduğunda ise çığır açıcıdır. Ancak felsefeyi başlatan bu önermenin kendisi kadar onun dile getirilmesine olanak tanıyan kültürel koşullar da önemlidir. Felsefe, Sokrates ve Sofistler arasındaki diyalogta, agorada, esas serüvenine başladığında belli sosyo-politik koşullara kök salar. Platon’un Devlet’i, Aristoteles’in Politika’sı hatta Aristophanes’in Bulutlar’ı Yunan’ın sürüklendiği demokrasi krizinde kaleme alınır. Epikuros’un hazcılığı ve Stoa’nın köle ahlakının İskender’in imparatorluk idealiyle, Plotinos’un Bir’inin Hristiyanlığın doğuşuyla ilişkisi vardır. Descartes’ın özne felsefesini anlamak modern bilimsel devrimin sonuçlarını ve kapitalist burjuva toplumunun taleplerini bilmeyi gerektirir. Rousseau’nun bilim ve teknik eleştirisi, Locke’un empirizmi veya Hegel’in mutlak idealizmi hakkındaki bir açıklama, modernleşme süreçleriyle ilişkilendirilmezse eksik kalır.
Bu örnekler çoğaltılabilir.
İşte bu atölyenin amacı felsefi teorileri içinde yeşerdikleri sosyo-politik koşullarla ilişkisinde incelemek; filozofların düşüncelerini uygarlık süreçleriyle ilişkisinde ele almaktır.
Atölyenin birinci kısmı Antikite ile sınırlandırılmıştır ve modern çağlara kadar devam edecektir.

1. Ders: Antik Yunan Uygarlığı ve Felsefenin Doğuşu: Doğa filozoflarının kozmosu
2. Ders: Platon ve Aristoteles: Sokrates’in izinde Demokrasinin krizini aşma çabası.
3. Ders: Epikuros ve Stoa: Site Çökerken Filozofun Çağrısı
4. Ders: Plotinos: Hristiyanlığın Gölgesinde Son Kuğu Şarkısı

Kayıt ve Bilgi İçin
www.yuksekoda.org
Tel: 0533 250 62 29
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: yuksekoda