Olmayan ve Yakılan Kadınların Tarihi

Cumartesi, 30 Kasım 2019 19:00
Alsancak Mahallesi, 1469. Sk. No:6, 35220 Konak/İzmir, Türkiye

Bu seminerlerde Avrupa’da üç asır boyunca süren ve çoğu kadın birçok insanın ölümüyle sonuçlanan “cadı avcılığı” konu edilmiştir. İlk kez karanlık Ortaçağ döneminde başlayan ve kadınlara yönelik cadılık iftiralarının ortaya çıkması ve Yeniçağa geçiş ile birlikte Hıristiyan kilisesinin batıl inançlarından beslenerek zamanla sapkın bir teolojik fikre dönüşen “Cadı Avı“ aktarılacaktır.
Cadı avlarının ilk kurbanları ebeler ve şifacı kadınlar olmuş, hatta zaman zaman erkekler ve çocukların büyücü oldukları iddia edilmiş ve bu insanlar tek bir ihbar ile tutuklanarak çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır. Bu seminerlerde tutuklama sürecindeki sorgulama ve işkence şekillerinin yanı sıra kadınlara uygulanan insanlık dışı cadı deneyleri de ayrıntılı bir şekilde incelenerek, “Maleus Maleficarum” ve “Cautio Criminalis” gibi kaynakların ışığında kadınları cadılaştıran asıl nedenin işkence olduğu aktarılmaya çalışılacaktır. Bu işkenceyi uygulayan cellatlarla ile ilgili bilgiler verilecektir.
Ortaçağ döneminde dışlanan diğer kadınlar ise fahişeler olmuştur. Şimdiye kadar çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bu kadınların Avrupa kıtası, özellikle Almanya bölgesinde durumları mercek altına alınacaktır. Bu seminerde kısıtlı verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda erkek egemen sistemin kurbanları olan bu kadınların tarihçesi verilmeye çalışılacaktır. Son olarak ise cellatlar üzerinde durularak, bu meslek ile ilgili pek bilinmeyen bilgiler aktarılacaktır.

1.Hafta: Cadılar/ Cellatlar
2.Hafta: Fahişeler/Cellatlar
3.Hafta: Cellatlar/Engisizyon ve İşkence yöntemleri