Bizans Sanatı ve Mimarisi

Pazar, 7 Mart 2021 16:00

Bu  kursun  amacı,  etkileri  İstanbul,  Anadolu,  Balkanlar  ve  Rusya’da  görülen  Bizans  Sanatı  ve  Mimarisi’ne genel bir bakış sağlamaktır. 1500 yıllık bir dönemi antik çağın ve roma döneminin Bizans  etkileri,  Bizans  sanatının  başlangıcı,  Bizans  kent  mimarisini  ve  bu  dönemin  mimari  yapılarını, Bizans tasvir sanatını, Mozaikleri, freskleri, plastik sanatları, sikkeleri, Büyük Konstantin’den  İmparator  Zenon’a  Erken dönem Bizans Sanatı’nı, görkemli Jüstinyen Dönemi’ni,  tasvirlerin yıkıldığı İkonoklast Dönemi’nden Latin İşgali dönemine ve Bizans Rönesansı olarak adlandırılan Son Dönem Bizans Sanatı ve Mimarisi’ni ve çevre ülkelerdeki etkileri incelenecek. 

 

Detaylı bilgi için: Antonina Online Mektep