İskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanın Hafızası

Perşembe, 8 Nisan 2021 20:30

Helen  medeniyetindeki  belirleyici  rolü,  yirmi  dört  yaşındaki  İskender’in,  MÖ  332-331  yıllarında  Mısır seferi sırasında kurmuş olduğu, üretim ekonomisi ve bilim için nicelikli bilgiye çok ihtiyaç duyan, bir şehir oynar: İskenderiye. Makedonyalının Nil deltasına gelmesinden, yunan medeniyeti ile  birleşmenin  meyvesi  olan,  yeni  ve  sıra  dışı  Helen  uygarlığı  ortaya  çıkar,  İtalyan  matematikçi  Lucio Russo’nun açıkladığı üzere modern bağlamda anladığımız bilim doğar. Mısır İskenderiyesi en  az  yedi  yüz  yıl  boyunca  bilim  dünyasının  araştırma  merkezi  olur.  MÖ 323 yılında genç lider  ölünce imparatorluğu halefleri arasında paylaşılır. General Soter Ptolemaios Mısır’da hüküm sürer,  firavunlar  diyarında  yeni  bir  hanedanlığın  kralı  ve  lideri  olur.  Ptolemaios,  modern  üniversitenin bir dengi olan Müzlere adadığı Müzeyi kurarak İskenderiye’yi bir kültür şehri haline getirir.  İskender’in  halefi,  Müzenin  yalnızca  mükemmel  bir  okul  olmasını  değil,  özellikle  yeni  bilgilerin ortaya çıkarılacağı bir merkez olmasını da arzu eder. Bundan dolayı Helenistik felsefe ve bilim  kültürünün  en  büyük  temsilcilerini  davet  eder.  Matematikçiler Eratosthenes,  Öklid  ve  Arşimet, astronomlar Aristarkos ve Hipparkos, hekimler Herofilos ve Erasistratos, Apollonius, Hypatia ve daha niceleri..

 

Detaylı bilgi için: Antonina Online Mektep