Hakan Akdoğan ile Yazı Atölyesi

Perşembe, 6 Mayıs 2021 20:00

Hakan Akdoğan ile Yazı Atölyesi

Dilbilim uzmanı , ödüllü yazar Hakan Akdoğan ile Yazı Atölyesi’nde yeni bir sınıf.


Metin üretiminin herhangi aşamasında bulunan kişilere okuma-yazma ilişkisi, yaratıcı yazarlık-yaratıcı okurluk ilişkisi, nitelikli eser ve estetik bakış açısı, metafor, işlevsel betimleme, zaman, mekân ve karakter ilişkisi, diyalog ve davranış betimleme, kurguyu oluşturan unsurlar, kurgu çeşitleri, bakış açısı, üslup konularında bilgiler verilerek bir anlatının nasıl kurulacağı hem teorik hem de pratik olarak anlatılacaktır. Anlatının nasıl güçlendirileceği ise anlatım tekniklerinin kullanımıyla gösterilecektir. Çalışmalarda katılımcıların metinlerarası ve disiplinlerarası gelişimi de hedeflenmektedir. 

 

Detaylı bilgi için: Studio Gaia