Bir Mahallenin Hafızası: Kale

Pazar, 20 Eylül 2020 10:00
71+
İzmir, Türkiye

Kentsel mekânlara ve yaşam kültürüne ilişkin yapılan görsel çalışmalar ve sözlü anlatılar, değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı günümüzde, kentlerin geçmişteki ve/veya bugünkü durumlarına dair kayıtlı olmayan, sadece o kente özgü olan bilginin üretilmesini, belgelenmesini sağlaması açısından önem taşır. Bu amaçla planlanan 'Mahallenin Hafızası: Kale' sanat projesi, İzmir’in Bergama ilçesindeki Pergamon Akropolü’nün eteklerinde, yüzlerce yıllık bir süreçte Rumlar’ın, Ermeniler’in, muhacirlerin, mübadillerin ve günümüzde sayıları giderek artan metropol kökenli yeni nesil göçmenlerin yaşadığı dört mahalleyi kapsayan halk arasındaki ismi 'Kale Mahallesi' olarak geçen bölgeye odaklanıyor. Proje, mahallenin kent belleğindeki yerini psikocoğrafya, kentsel mekân, bireysel bellek, yaşam kültürü ve sözlü tarih kavramları etrafında şekillenen atölyeler, seminerler ve uzman sunumlarını içeriyor. 7 ay sürecek olan proje sonunda ortaya çıkacak fanzin, fotoğraf, kolaj ve metinlerden oluşan sanatsal üretimlerin, web sitesi ve sergiler yoluyla paylaşıma açılması planlanıyor. 

 

Çok katmanlı kültürel birikimiyle Kale Mahallesi, Bakırçay Ovası’na doğru hızla büyüyen yeni Bergama'ya kendini yeterince anlatamazken, yakın bir gelecekte turistik bir tüketim alanına dönüşmenin endişesini taşıyor. Tüm bu açmazlarına rağmen, renkli bir hayatı barındırmaya devam eden, devinim halindeki Kale Mahallesi’nin kent belleğindeki yerini geçmişin ve şimdinin izinde saptama, belgeleme ve yorumlama amacını taşıyan proje ile mahallenin turistik bir alandan ziyade iletişime ihtiyaç duyan, paylaşıma açık, ilham verici ve derinlikli yapısının görünür kılınması amaçlanıyor. Proje aynı zamanda kentin sanat ve kültür üretimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

Kültür İçin Alan tarafından desteklenen ve Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi tarafından yürütülen 7 ay sürecek projede; 2 atölye, 2 seminer, 2 sunum ve 2 sergi yer alıyor. 'Kültür Sanat Pratiklerinde Anlatının Yeri' , 'Kent, Zaman, Kimlik, Mekan' seminerleri ve uzman sunumlarıyla desteklenen 'Belgesel Fotoğraf Atölyesi' mahalle insanlarının, gündelik yaşam pratikleri, mekânları ve sokakları üzerinden geçmiş ve bugün arasında bir köprü oluşturmayı hedeflerken, 'Psikocoğrafya ve Anlatı Atölyesi' psikocoğrafyanın yöntemlerini kullanarak mahallede yapılacak yürüyüş deneyimlerinin yazı, fotoğraf, buluntu nesne, kolaj ve haritalar kullanarak mahallenin bugününe ilişkin öznel anlatılarını oluşturmayı amaçlıyor. 

 

Detaylı bilgi için:
https://www.saridenizalti.com/birmahalleninhafizasikale

 

Başvuru Formu:
https://www.saridenizalti.com/basvuruformu