Akın Tek ile Postmodern Sinema

Pazartesi, 28 Haziran 2021 19:00

Postmodern Sinema Atölyesi

Bu atölyede sinemadaki postmodern eğilimlerin izini süreceğiz. Amacımız tarihsel bir bakışla bir sıralama yapmaktan ziyade, sinemada postmodern yönelişin koşullarını tartışmak. Yeni anlatım biçimleri arayan sinemacıların farklı görünerek ilgi çekmek için değil, bambaşka bir çağın temsilinin yollarını bulmak için yaratıcı bir uğraş içinde olduğunu görmeye çalışacağız. Bunu yaparken teorik bilgilendirmenin yanında etkileşimli bir biçimde filmler üzerinden zamanın ruhunu tartışacağız.
İçinde yaşadığımız çağı kendi yaşamlarımız üzerinden de yorumlayacağımız atölyede aslında değişen algılama biçimlerimizin, hakikat anlayışımızın sinemadaki bu dönüşümü çağırdığını göreceğiz. Anlatılanın hala bizim hikâyemiz olduğunu ve anlatılma biçiminin tam da hikâyemize uyduğunu fark edeceğiz.

Bu çalışma için üzerine konuşacağımız filmler arasında Run Lola Run, Her, Memento, Being John Malkovich, Pulp Fiction, Matrix, The Truman Show, Eternal Sunshine, Mulholland Drive, Yakın Plan, Funny Games, Birdman, Fight Club, Arif v 216, evet Arif v 216 da bulunacak. Filmlerden bazılarını teorik kısımda örnekleme için kullanırken, bir kısmını da edindiğimiz bilgiler ışığında tekil olarak ele alıp tartışacağız.

 

Detaylı bilgi için: 36 Studio