Kavram, Değer ve Sembolleriyle Dinler Tarihinde Yahudilik

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 20:30
8+

Bu kursta Hz. İbrahim’le “Kutsal Topraklar/Kenan”a yapılan göç, ardından Hz. İshak ve Yakup gibi büyük İbrani ataları dönemleri, Hz. Yusuf’la beraber başla-yan Mısır’da yerleşim süreci, Mısır’dan Hz. Musa ile çıkış, On Emir’in alınışı ve Sina Ahdi ile Kudüs’te Hz. Davud’un liderliğinde Birleşik İsrail Krallığı’nın kuruluşu, Süleyman Mabedi, Babil Esareti, II. Tapınak Dönemi, Makkabi İsyanı ve Haşmonay Krallığı, Roma ve Herod Krallığı ile II. Tapınağın yıkılışı kronolojik bir şekilde ele alınacaktır. Ardından, ilk Yahudi mezhepleri işlenecektir. Kursun son bölümü ise Şeriat ve Yahudilik, doğum, ölüm, sünnet, temizlik, yeme içme, ibadet ve sinagog, bayramlar, Şabat, Yahudilerin Yahudi olmayanlara bakışı ve Nuhilik konuları üzerinde durulacaktır.

 

Detaylı bilgi için: Antonina Online Mektep