Bir Mahallenin Keşfi: Kale - Psikocoğrafya ve Anlatı Atölyesi

Cumartesi, 4 Temmuz 2020 15:00
İzmir, Türkiye

Kale Mahallesi’ni, çevrenin, bireylerin duygu, davranışları üzerinde etkilerini tanımlayan psikocoğrafyanın yöntemlerini kullanarak keşfetme amacını taşıyan atölye; teorik, pratik ve üretim olmak üzere üç ana bölümden ve dört oturumdan oluşmaktadır. Atölye sırasında gerçekleştirilecek mahalle yürüyüşlerinin deneyimleri ışığında, yazı, fotoğraf, buluntu nesne, kolaj ve haritalar kullanarak mahallenin bugününe ilişkin öznel anlatıların oluşturulmasını hedefler. 

 

Atölyenin Haziran ayında geçekleştirilecek ilk iki oturumunda, yürüyüşe zemin oluşturacak psikocoğrafya kavramı ve yöntemleri incelenirken, katılımcıların yürüyüş sırasında biriktirdiklerini bir anlatıya dönüştürmeleri için onlara ilham verecek edebiyatçılardan örnekler, kent gezginliği, psikocoğrafya kavramını ortaya atan avangard sanat hareketinin oluşum süreci ve sanatsal üretim pratikleri incelenir. Atölyenin üçüncü oturumunda psikocoğrafya ve fotoğrafın kesiştiği üretimlerden ve sanatlarını yürüme eylemine ve onun temsiline dayandıran sanatçılardan örnekler incelenir ve katılımcılara oyun inşacı bir anlayışla gerçekleştirecekleri yürüyüşün yöntemleri konusunda rehberlik eder. Atölyenin dördüncü oturumu ise yürüyüş sırasındaki kayıtların; fotoğraf, video, buluntu nesne, harita, notlar, ses kaydı vs. değerlendirmesini içerir. Bu oturum aynı zamanda sergi sürecinin başlangıcıdır.

 

Proje kapsamındaki diğer seminerlerle desteklenecek olan atölye, katılımcılarla üretimlerini gerçekleştirme aşamasında atölye yürütücüsünün editörlüğünde Ekim ayına kadar devam edecektir. Atölyede üretilen çalışmalar sergilenecek ve web sitesinde paylaşıma açılacaktır. 

 

Atölye Yürütücüsü: Günseli Baki  

 

Detaylı bilgi için:
https://www.saridenizalti.com/birmahalleninhafizasikale 

 

Başvuru Formu:
https://www.saridenizalti.com/basvuruformu