Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Çarşamba, 12 Ağustos 2020 09:00

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı günümüzde "Operasyonel Mükemmellik" alanında en çok kullanılan iyileştirme metodolojisidir. Bir çok global kuruluş işe alımlarda veya terfilerde “Yeşil Kuşak” seviyesini minimum şart kabul etmektedir. 

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı’nda katılımcılar "Yeşil Kuşak" seviyesi problem çözme araçlarını kullanarak kuruluşları içerisinde karlılıklarına olumsuz etki eden verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konuları iyileştirebilecek seviyede araçları öğrenecektir. Program Knowles’un “Yetişkin eğitimi için 4 prensibi”ni temel alır: Motivasyon, Uygulama, Etkin Katılım, Problem Çözme. Program bu presipleri karşılayacak şekilde teorik ve pratik uygulamalardan oluşmaktadır. Teorik eğitim sırasında katılımcıların bol miktarda uygulama yapması sağlanacaktır. Eğitimde ayrıca Operasyonel Mükemmellik’ten ayrı düşünülemeyecek Dijital Dönüşüm örnekleri de paylaşılacaktır.

Her modül tamamlandıktan 2 hafta sonra katılımcılara 1,5 saatlik online birebir koçluk hizmeti verilecektir. Bu koçluk hizmetinde amaç katılımcının Yalın 6 Sigma araçlarını kendi başına bir proje üzerinde doğru ve yerinde kullanmasını sağlatmaktır. 

Bu proje belirlenirken aşağıdaki kriterleri sağladığından emin olmak gereklidir:

 • Süreçteki hem çıktı (örneğin kalite, verim) hem de girdi verilerinin (basınç, sıcaklık hız, malzeme gibi) hali hazırda ölçülüyor veya az bir uğraş ile (örneğin operatörlere form doldurtmak) ölçülebilir olması gerekir.
 • Sürecin en az 6 aydır bir revizyondan/yenilikten/modifikasyondan geçmemiş ve her zamanki halinde işliyor olması gerekir.
 • Sürecin projenin yapılacağı önümüzdeki 6 ay içerisinde önemli bir değişiklikten (taşınma, büyük tamir, modernizasyon vs) geçmeyecek olması gerekir.
 • Süreçteki problemin kök sebebi kesin olarak bilinmemelidir ancak tahmin edilebilmelidir.
 • Süreç farklı bir zaman veya lokasyonda başka benzer bir süreç ile kıyaslanabilmelidir. (örneğin X makinesi kalite oranı %95 iken Y makinesinin %91 olması)
 • Süreçteki iyileştirme için herhangi bir yatırım gerekmemelidir. Y6S bir yatırım projesi gerçekleştirme metodu değildir. Eldeki mevcut kaynaklarla daha iyisini sağlama yöntemidir.

Katılımcıların Minitab İstatistik yazılımı ve bilgisayarları ile katılmaları gerekmektedir. 

Program Akışı

 • Giriş
 • Neden Operasyonel Mükemmellik
 • Proje Seçim Yöntemi
 • Şampiyonlardan Beklentilerimiz
 • Finansal Analiz
 • Değişimin Yönetimi
 • Müşterinin-İşin-Çalışanın Sesi
 • Problemlerin Sebepleri
 • Veri Toplama
 • FMEA
 • Agile Proje Yönetimi
 • İstatistik 101
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • Süreç Yeterliliği
 • Veri Analizi ve İstatistik Yazılımı
 • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
 • Çoklu Değişken Analizi
 • Akış Analizi
 • Hızlı Süreç İyileştirmeler
 • Veri Analiz Metotları
 • Hipotez Testlerine Giriş
 • Ortalamaların Karşılaştırılması
 • Varyansların Karşılaştırılması
 • ANOVA
 • Korelasyon
 • Basit Lineer Regresyon
 • Çoklu Lineer Regresyon
 • Ki-Kare Testleri
 • Kaizen-Blitz
 • Poke-Yoke
 • DOE101
 • Fikir Üretme
 • Çözüm Seçimi
 • Uygulama Planı
 • Pilot Uygulama
 • Sonuçların Validasyonu
 • Kontrol Planları
 • Kontrol Grafikleri
 • 5S
 • TPM
 • Görsel Yönetim
 • Kısa Aralıklı Toplantılar
 • Kontrol Metotları
 • Proje Kapanışı

*Program canlı sanal sınıfta gerçekleştirilecektir.

Sertifikasyon Koşulları

 • Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak “Katılım” sertifikası için aşağıdaki şartlar göz önünde bulundurulur:
 • Eğitim günlerine %80 oranında katılım
 • Ödevlerin ve uygulamaların eksiksiz olarak yapılması
 • Eğitim sonunda yapılacak sınavdan %70 oranında başarılı olmak
 • Eğitimcinin (Uzman Kara Kuşak) kanaat notu
 • “Başarı” sertifikası için katılımcı tüm koçluklara eksiksiz katılmalı ve süreç sonunda bir Yalın 6 Sigma projesini tamamlamış ve bu projenin performans ve finansal hedeflerini gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • Eğitim IASSC Sertifikasyonu’nun gereklerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Eğer katılımcılar bu sertifikayı almak isterlerse aşağıdaki adresten başvuru yapıp sınava girebilirler: https://www.iassc.org/six-sigma-certification/get-lean-six-sigma-certifi...

 

Kimler Katılmalı?

Üretim, kalite, ARGE, bakım, planlama, sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik, güvenilirlik gibi nicel verilerin bol miktarda kullanıldığı departmanlarda en az 6 aydır aynı pozisyonda çalışan profesyoneller. 

 

Tarihler:

29 Haziran - 30 Haziran | 09:00 - 13:00

01 Temmuz - 02 Temmuz | 09:00 - 13:00

03 Temmuz - 04 Temmuz | 09:00 - 13:00

20 Temmuz - 21 Temmuz | 09:00 - 13:00

22 Temmuz - 23 Temmuz | 09:00 - 13:00

24 Temmuz - 25 Temmuz | 09:00 - 13:00

12 Ağustos - 13 Ağustos | 09:00 - 13:00

14 Ağustos - 15 Ağustos | 09:00 - 13:00

09 Eylül  - 10 Eylül  | 09:00 - 13:00

11 Eylül - 12 Eylül | 09:00 - 13:00  

 

Eğitim ücreti: 7.650 TL+ %18 KDV'dir. 

 

Detaylı bilgi ve katılım için;

https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler/yalin-6-sigma-yesil-kusak-sertifika-programi