Kent, Zaman, Kimlik, Mekan

Cumartesi, 5 Eylül 2020 15:00
İzmir, Türkiye

1.Oturum:

Teorik olarak birer saatten oluşacak iki oturum şeklinde olacaktır. 27 Haziran tarihinde öğleden sonra iki oturum yapılacaktır. Bu oturumda İnsan-mekan ilişkileri; Kent Belleği ve Çevrenin Algısı ve Psikolojik haritalama kavramları, Sosyal Psikoloji ve Çevre Psikolojisi’nin kavramlarıyla ele alınacaktır. Teorik seminer sonunda katılımcılara bir uygulama ödevi (psikolojik haritalama ve mahalle belleği uygulamaları) verilecektir.

 

2.Oturum:

5 Eylül tarihinde gerçekleşecek ikinci seminer katılımcıların iki seminer arasında yapacakları uygulamaların değerlendirileceği iki oturum şeklinde (1’er saatlik) yapılacaktır. Ortaya çıkan ürünler, katılımcılar tarafından sergilenmeye uygun ürünlere dönüştürülebilecektir. 

 

Seminer Eğitmeni: Prof. Dr. Melek Göregenli 

 

Detaylı bilgi için:
https://www.saridenizalti.com/birmahalleninhafizasikale 

 

Başvuru Formu:
https://www.saridenizalti.com/basvuruformu