Bir Mahallenin Kayıtları: Kale - Belgesel Fotoğraf Atölyesi

Pazar, 6 Eylül 2020 15:00
İzmir, Türkiye

Bergama’nın Helenistik dönemden günümüze kadar kesintisiz bir yerleşim alanı olan ve yerelde Kale Mahallesi olarak anılan Pergamon Akropolü’nün etekleri, arkeolojik birikimin yanı sıra yakın tarihin kültürel katmanlarını da barındırıyor. “Mahallenin Kayıtları: Kale” Belgesel Fotoğraf Atölyesi, proje kapsamında yürütülecek diğer atölye ve etkinliklerle beslenen fotoğraf ve metin eksenli bir çalışmadır. Atölyede portre hikayeler ile sokak hikâyeleri geliştirilerek mahallenin dünü ile bugünü arasında bir hafıza köprüsü oluşturulacaktır.

Atölye katılımcıları 8 oturum sürecek olan eğitim ve üretim dönemi içerisinde mahallenin son yüzyılına büyük ölçüde tanıklık etmiş ve/veya tanıklıklara kulak vermiş mahalledeki farklı kişiler ile sözlü tarih ve güncel fotoğraf çalışması ve mahallenin karakteristik özelliklerini yansıtan sokaklarının günlük yaşamına odaklanan fotoğraf çalışması yapacaktır. Portre hikayelerin ve sokak monografilerinin üretilmesi sırasında ailelerin kişisel albümlerinden geçmiş yıllara ait fotoğraflar digital ortama aktarılarak arşivlenecek ve sergide kullanılacaktır. 

Atölye döneminin sonunda, biriktirilmiş olan bilgi ve duyguları kapsayan metinler oluşturulacak, bu metinlere görüşmeler sırasında toplanmış geçmiş dönemlere ait fotoğraflar ile atölye sürecinde çekilecek fotoğraflar eklemlenerek sergilenecek ve web sitesinde paylaşıma açılacaktır.   

 

Atölye Yürütücüsü: Yücel Tunca

 

Detaylı bilgi için:
https://www.saridenizalti.com/birmahalleninhafizasikale

 

Başvuru Formu:
https://www.saridenizalti.com/basvuruformu