Mehmet Altuğ Ersoy ile Felsefeye Giriş

Cumartesi, 23 Ekim 2021 14:00
3+

Bu atölye çalışmasında, felsefe öncesi “düşünme” den başlayarak düşüncenin evrimini ele alacağız.Önce felsefenin doğuşunu ve ne olduğunu tartışıp, takiben tarihsel akış içinde yüzyılların düşünsel gelişiminin üzerinden geçeceğiz.
Bu temel yapıyı oturttuktan sonra bazı önemli felsefi kavramların üzerinden geçeceğiz.
Son haftada ise felsefe akımlarına genel bir perspektiften bakarak büyük resmi görebilmeye çalışacağız.

Haftalar boyunca inceleyeceğimiz konular sırasıyla: Mitostan Logosa, Felsefe Tanımları ve Felsefenin Doğası Üzerine, Antik Çağdan Skolastik Döneme, Aydınlanma Felsefesi ve İdealizm, Felsefi Kavramlar (Gerçek - Gerçeklik – Etik - Ahlak – Anlam – İnanç – Varlık – Hermeneutik – Sağduyu - Sezgi – Vicdan – Bilgi), Felsefe Akımları.
Ve asıl amacımız, üzerinde çalıştığımız tüm bu konular aracılığıyla hep birlikte çözümlemeler ve sorgulamalar üretmek, anlam arayışımıza nitelikli bilgilerle destek olmak.

Detaylı bilgi için: Ayrıntı Akademi