Evliya Çelebi ve Seyahat Dünyası

Cuma, 5 Kasım 2021 20:30

Evliya Çelebi bu coğrafyanın en mühim seyyahı olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Seyahatnamesini okuyanlar Çelebi’nin akıcı, betimleyici, detaylı, eğlendirici ve birazda anlatı geleneği gereği mübalağalı anlatısı 17. yüzyılda yaşamış insanları gelenekleri, yaşam kültürleri, dinleri, dilleri, şehirleri, kasabaları, köyleri, her türlü yönetim şekilleri ve yöneticileri öğrenme ve anlama imkanı bulmaktadırlar. Tüm bunlarla beraber Çelebi’nin seyahatnamesi üç kıtaya yayılan Osmanlı coğrafyasındaki milletler ve devletler için de önemli bir tarihsel kaynak niteliğindedir. Yaklaşık iki saat sürecek sürükleyici bir anlatımda “Evliya Çelebi ve Seyahat Dünyası” bizleri bekliyor.

 

Detaylı bilgi için: Antonina Online Mektep