Şengül Hablemitoğlu ile Feminizm 101

Pazar, 13 Aralık 2020 17:30

Feminizm, toplumun her kesiminden, sosyal medyaya, siyasete, sokaktaki insana kadar herkesin dilinde. Hepimiz ne anlama geldiğini biliyor gibi görünüyoruz.

Bazıları için feminizm öfkeli kadınlardan ibaretken, bazıları için kadınların ve az sayıda erkeğin katılımı ile aktif bir eşitlik ve özgürlük mücadelesine dayalı olan sosyal ve siyasal bir hareket, bir azınlık ideolojisi anlamına geliyor. Feminizm kısaca; kadınların politik, ekonomik ve kültürel eşitliğine inanan, kökleri insanlık tarihinin başlarına kadar uzanan bir düşünce ve eylem biçimi olarak tanımlanıyor. Feminizmin yüzlerce yıldır tek bir derdi var; eril tahakkümü meşrulaştıran ve bunu yaşamın tek gerçekliği olarak dayatan ataerkil sistem kalıplarını, yapılarını ve söylemlerini eşitlikçi olarak değiştirmek. İçinden bir türlü çıkamadığımız bu gerçek ötesi-post truth çağda feminizmle ilgili bu derste konuşacaklarımız önemli. Tüm kavramların içinin boşaltıldığı, anlamının bozulduğu ve bambaşka tarif edildiği zamanlarda feminizmin de bundan payını almadığı söylenemez. Bu derste, tam da böyle bir süreçteyken birlikte yanıt aramaya çalışacağımız bazı sorular olacak;

  • Feminizm gerçekte ne anlama geliyor?
  • Feminizmin tarihsel gelişimi, feminizmin küreselleşmesi ve feminizm dalgalarının Türkiye’deki yansımaları nasıl?
  • Feminizmin güncel türleri neler?
  • Feminizmin STKlaşması feminizme ne yapar?
  • Biz feminizm için ne yaparız?

Soruların yanıtlarını birlikte vermeye çalışarak, feminizme dair bir farkındalık ve perspektif geliştirmek amacıyla önemli bir başlangıç yapacağız.

 

Detaylı bilgi için: The School of Live