Mehmet Altuğ Ersoy ile Gizem Kültleri Atölyesi

Çarşamba, 19 Mayıs 2021 20:00
1+

Mehmet Altuğ Ersoy ile Gizem Kültleri Atölyesi

1.Hafta
Büyü ve Sihir Üzerine, Doğa Ruhları, Periler, Cinlerle İlgili İnanışlar, Eski Mısır’da Durum, MajiEskiYunan – Eski Roma – Eski Çin ve Eski Hint’te Durum, Çare Olarak İblis, Çare Olarak Ateş, Eski Türkler’de Durum
2.Hafta
Haç Simgesi, Nazarlık, Anadolu ve Nazar, Astroloji ve Büyü, Gizemli Sözcükler, Mağara Kültleri, Mağara Resimleri, Yüce Ana, Animizm
3.Hafta
Fetişizm, Şamanizm, Tepe Göz Mimarisi, Yaygın Bir Kült, İslam Efsaneleri, İslami Büyü, Çatal Çubuk, Demiurgos, Pentagram, Kehanet, Kahinlik, Orakl
4.Hafta
Ateş Kültü, Mecusilik, Zerdüştlük, Mitraizm, Kabala, Gnosis, Okultizm, Geç Klasik Okultizm, Babil, Babil Kulesi, Babil’in Asma Bahçeleri, Marduk
5.Hafta
Baal, Nimrod, Tammuz , Hristiyanlığa Etkisi, Samaş, Harut ve Marut, İştar, Hermes Trismegustus, Hermetika, Hermetizm, Tevrat’a Dayanan Efsane, Tarihselliği, Günümüze Etkileri, Hermetik Öğreti
6.Hafta
Temel Simya: Simya ve Simyacılar, Kavramları, Temaları, Amaçları, Yöntemleri, Aşamaları, Simgeleri, Burçlarla ilgisi, Felsefe Taşı
7.Hafta
İleri Simya: Dünyanın Önde Gelen Simyacıları, Batıda, Araplarda ve Çin’de Simya, Claudius de Dominco Celento Vallis Novi’nin 1606’da Yazdığı Hermetik Baş Yapıtın (Büyük Çalışma) Levha Çözümlemeleri

 

Detaylı bilgi için: Ayrıntı Akademi