Burak Bakır ile Sinema Nedir, Film Nedir?

Pazartesi, 1 Mart 2021 19:00
1+

Bir filmin yapım sürecinde kullanılan kimi araçları öne çıkaran filmler aracılığı ile sinemasal anlatımın ve estetiğin temel bazı unsurlarını tartışmaya çalışacağız. Kurgu nasıl işler, mekanın gücü nedir, çerçeve, mizansen, bakış arasındaki ilişkiler nelerdir, dahası bir film çekmek ne demektir? Her hafta bir yanıyla kendi içinde bir bütün oluşturacak. Ancak daha geniş bir perspektifle hemen bütün yıla yayılan bir biçimde, sinema kuramının ve film eleştirisinin ele alınan filmler üzerinden imkan ve sınırlılıklarını, olabildiğince eleştirel bir perspektifle tartışmaya açacak.

 

Detaylı bilgi için: Yüksek Oda