Erken Cumhuriyet Dönemi: Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği

Çarşamba, 16 Haziran 2021 20:00

İki bölümden oluşan bu seminer serisi, 1920’lerle birlikte Cumhuriyet’in yeni bir yaşamı ördüğü dönemi, iki önemli sanatçı topluluğu olan Müstakiller ve d Grubu’nun takipçisi olduğu Art Déco resim estetiği çerçevesinde ele almaktadır. Kronolojik olarak, Meşrutiyet Kuşağı’nın ardından gelen bu sanatçı grupları, seleflerinin aksine Kübist mirasın olanaklarını değerlendirerek, yeni bir yaşama biçimini, asri sanatın imkânları içine ele almışlardır. Onların arasındaki devamlılık, 1920’lerden 1940’lara dek devam eden, modern bir resim anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Müstakiller, Türk resim sanatına stilistik bir yenilik veya politik bir tavır getirmemişlerdir – ancak kronolojik çerçevede, Cumhuriyet döneminde etkin olan ilk sanatçı topluluğu da onlardır. Bu bağlamda, birliğin mensuplarının ortak bir tarz çerçevesinde eser verdikleri söylenemez. Ancak içlerinde bulundukları dönemin politik ve kültürel ikliminden etkilendikleri açıktır. Bu seminerde, Müstakiller’in öne çıkan isimleri olan Şeref Akdik (1898-1972), Cevat Dereli (1900-1989), Muhiddin Sebati (1901-1932), Refik Epikman (1902-1974), Mahmud Cûda (1904-1987), Ali Avni Çelebi (1904-1993) ve eserleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

 

Detaylı bilgi için: MAGNET