Güncel Bir Mesele: Sanat Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet

Perşembe, 17 Haziran 2021 18:00

 

Türkiye’de ağırlıklı olarak İstanbul merkezli ilerleyen ancak son dönemde farklı şehirlerde de gittikçe önem kazanan özel destekli sanat kurumları ve girişimlerin sağlıklı ve kalıcı bir şekilde sürdürülmesinde büyük etki yaratacak olan profesyoneller kuşkusuz sanat yöne- ticileri olacak. Peki bu sanat yöneticilerinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu biliyor musunuz? Aysun bu modülde, Sanat Yönetimi’nin global dengelerle ilerleyen kültür politikaları üzerinden gelişen tartışmalarını ve bazen de çatışmalarını kadın hakları ve toplumsal cinsiyet aktivizmi ışığında ele alacak.

 

Detaylı bilgi için: Akbank Sanat