Başlangıcından Günümüze Modern Türk Sanatı

Salı, 18 Mayıs 2021 20:30

Modern Türk Sanatı (Başlangıcından Günümüze) etkinliği ile Türkiye’de batılı sanat biçimlerinin ortaya çıktığı 18.yy’dan günümüze dek sanat yaşamımızın sıradışı hikayesine tanık oluyoruz. Resimden mimariye, ilk sergilerden bienallere uzanan geniş bir perspektifte gerçekleşecek etkinlikte, ülkemiz sanatının gelişim süreçleri belgeler ve görseller eşliğinde, interaktif olarak ele alınıyor. Sanatçılar, yapıtlar ve sanat kurumları salt estetik değerleri ile değil; ekonomik, sosyal ve politik açıdan üstlendikleri anlam dünyaları ile değerlendiriliyor. Sanat Tarihçi Çağatay Olgun’un yüksek lisans ve doktora çalışmalarını kapsayan etkinlikte, Türkiye’nin modern sanat tarihinde soluksuz bir yolculuğa çıkılıyor.

 

Detaylı bilgi için: Tilki Sanat