Aydan Bayır ile ÖZ-Şefkat: Kendinle Dost Olmak

Cumartesi, 19 Aralık 2020 14:00
Sevdiklerimizin zorlu deneyimlerine karşı kolaylıkla şefkat duyabiliyorken, benzer bir durum karşısında kendimize aynı sevecenliği gösteremeyebiliyoruz.  Peki mum dibine ışık verebilseydi nasıl olurdu?
Hata deneyimi, yetersizlik hissi veya zorlu durumlar karşısında kişinin kendisine karşı anlayış göstermesi manasına gelen öz-şefkat, öğrenebilebilir ve  geliştirilebilir duygusal yetkinliktir. Özellikle son yirmi yılda yapılan bilimsel çalışmalar kendisiyle dostça ve şefkatli bir diyalog geliştirebilen kimselerin endişe, depresyon, stres, kaygı seviyelerinin azaldığını; öte yandan mutluluk, özgüven, iyimserlik, şükran seviyelerinin arttığını ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında öz-şefkat, günlük yaşamda yanımızda taşıdığımız bir duygusal ilk yardım çantası olmasının yanı sıra,  profesyonel yaşamımızda performansımızın ve motivasyonumuzun artmasını sağlayan etkili bir yaklaşımdır.
Atölye kapsamında uygulayacağımız deneyimsel çalışmalar sayesinde şefkatin kendimizle ve çevremizle olan ilişkilerimizdeki rolünü tahlil etme, öz-şefkat kavramını yakından tanıma ve uygulama fırsatı yakalayacağız.

 

 

Detaylı bilgi için: The School of Life