Ahmet Akın ile Dört Duvar Arasında Yaratıcılık

Cumartesi, 20 Şubat 2021 14:00

Einstein hepimizin dahi olarak doğduğunu söylemişti. İlk eğitim yıllarımızın doğuştan getirdiğimiz yaratıcı potansiyele sekte vurduğu düşüncesi yeni değil. Ciddiye alınma baskısının yanı sıra; stres, kaygı ve özeleştiri bizi tam olarak yaratıcı olmaktan alıkoyuyor. Doğru bir yaklaşım ve stratejiyle bu engelleri aşabilir, yaratıcılığı günlük hayatımıza ve profesyonel kariyerimize yeniden taşıyabiliriz.

 

Bu iki saatlik oturumda:

Yaratıcı sürecin doğru bilinen yanlışlarını ve temellerini öğreniyoruz,
Yeni fikirler bulma stratejilerini çalışıyoruz,
Modası geçmiş düşünce kalıplarını aşıp yepyeni fikirler üretmeyi öğreniyoruz,
Yaratım sürecini sekteye uğratabilen duygusal engelleri tartışıyoruz,
Düzenli olarak yaratıcı bir zihniyeti kendimiz için ulaşılabilir kılmayı konuşuyoruz.

 

Detaylı bilgi için: The School of Life