Diren Demir ile LGBTİQ+ Tarihi Atölyesi

Cumartesi, 27 Şubat 2021 17:30
4+

Diren Demir ile Antik Çağlardan Günümüze; LGBTİQ+ Tarihi Atölyesi başlıyor.

 

 1. HAFTA
- Tanışma
- Antik Çağlarda LGBTİQ+ Kimlikler
- LGBTİQ+ ve Paganizm
- Yunan Mitolojisi ve LGBTİQ+ Arketipler
- Mısır Mitolojisi ve LGBTİQ+ Arketipler
- Arkeolojik Buluntular Üzerinden LGBTİQ+ Yaşantılar

2. HAFTA
- Hint, Kelt, İskandinavi Aborjin, Sümer ve Mezopotamya Mitleri üzerinden LGBTİ+ Arketip ve İnanışlar
- Kızılderililer ve “Çift Ruhlu” Kimlikler
- Antik Çağlarda Tarih Yazımı ve Homoerotizm
- Homofobinin Geçmişi
- Hristiyan Tarih Yazımı ve Homofobi
- LGBTİQ+ Kapsayıcı Arkaik Tarih Yorumcuları

3. HAFTA
- 1920'ler: Erken Dönem LGBTİQ+ Oluşumları
- Stonewall öncesi Aktivist Pratikler ve Ayaklanmalar
- Stonewall Devriminin Yapıtaşları
- Christopher Sokağı ve 60’ların Sosyolojik Yapısı
- Stonewall Devrimi

4. HAFTA
- Stonewall Devrimi sonrası Aktivist Pratikler ve Ayaklanmalar
- Öne Çıkan Aktivistler üzerinden Stonewall Devriminin Biyografik Çözümlemesi
- S.T.A.R. (Sokak Travestileri Hareketi)
- HIV Aktivizmi ve Act-Up

5. HAFTA
- Osmanlı Devleti'nden Günümüze Anadolu'da "Akışkan" ve "Öteki" Kimlikler
- Cumhuriyet Dönemi LGBTİQ+ Hareketleri
- Türkiye ve İstanbul Şehir Belleğinin Lubunya Tarih Mekanları
- Ülker Sokak

6. HAFTA
- Queer ve Egzotist Asimilasyon
- TERF‘lük ve Feminist Asimilasyonun Geçmişi
- Güncel İnsan Hakları ve LGBTİQ+ Eşitlik Tablosu
- LGBTİQ+ Aktivizmi ve Çağdaş Sanat: Queer Art
- Transhümanizm Ekseninde LGBTİ+
- Konuşma Çemberi: “Geleceği Nasıl Öngörüyoruz?”

 

Detaylı bilgi için: Ayrıntı Akademi