Hicaz Demiryolu

Pazar, 21 Kasım 2021 20:30

Şam ile Medine arasında 1900 – 1908 yılları arasında inşa ettirilen Hicaz Demiryolu 1322 km uzunluğundaki demiryolu hattı projesidir.  İstanbul ile kutsal topraklar arasında askerlerin ulaşımını kolaylaştırmak, hac yolunu güvenli bir şekilde gerçekleştirmek, Arap bölgelerinde ekonomik canlılığı artırmak bu projenin  öncelikli hedefleri olduğu bilinmektedir. Alman mühendislerin bu projede çalışmasının en önemli nedeni BBB (Berlin-Boğaziçi-Bağdat)  demiryolu hattının Almanlar’ın petrol bölgelerine olan ilgisidir. Bu dönemde İngilizler Süveyş Kanalı’nı ve genel olarak Mısır’ı işgal etmişlerdi. Almanlar bu proje vasıtasıyla Osmanlı topraklarında üzerinden İngilizlere karşı yeni bir cephe açmayı umut ediyorlardı.

 

Detaylı bilgi için: Antonina Online Mektep