Yeni Bestecilerin Yaratım Süreçleri

Cumartesi, 27 Şubat 2021 16:00

Yeni müzik alanında üretim yaparken müzik tarihinin kadim besteleme ve icra ekollerinin takip edilmesi nasıl bir işlev taşıyor? Jeremy Woodruff’ın moderatörlüğünde, Mahir Çetiz, Zeynep Gedizlioğlu ve Mehmet Can Özer’in katılımıyla gerçekleşecek çevrimiçi oturum, son yirmi yılda eser veren bestecilerin yaratım süreçlerini daha yakından inceleme fırsatı sağlayacak. Düzenlenecek panel, besteciler ve icracılar arasındaki girift ilişkiye ve klasik eğitim yaklaşımlarından çağdaş müzik üretimine giden süreçteki dönüşüme ışık tutacak.

*Etkinlik dili İngilizcedir.

 

Detaylı bilgi için: Arter